BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC hỗ trợ tập huấn IPv6 cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (22/05/2020)

 

Ngày 22/05/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Sở TT&TT Bà Rịa – Vũng Tàu) phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức hội nghị tuyên truyền IPv6 cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


Tham dự hội nghị có ông Lê Văn Lâm –Giám đốc Sở TT&TT Bà Rịa – Vũng Tàu và hơn 80 đại biểu tham dự là cán bộ quản lý, kỹ thuật đến từ UBND tỉnh, các Sở, Ban ngành, huyện, xã, các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, Ông Đỗ Quang Trung – Trưởng Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tại TP.HCM đã cập nhật tình hình triển khai IPv6 trên thế giới và Việt Nam: Hiện trạng tài nguyên địa chỉ IPv4/IPv6 toàn cầu và sự cần thiết của việc chuyển đổi IPv6. Chuyển đổi IPv6 là giải pháp chung cho khối cơ quan nhà nước, cải tiến mạng lưới, dịch vụ theo hướng hiện đại và đảm bảo yêu cầu về mô hình kết nối mạng Bộ, Ngành, địa phương.

Ông Đỗ Quang Trung – Trưởng Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại TP.HCM

phát biểu tại Hội nghị

Đại diện VNNIC cũng đã gửi đến Hội nghị các kiến thức cơ bản về IPv6; hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoặc đề án chuyển đổi IPv6 theo 03 Giai đoạn – 10 bước chuyển đổi IPv6. Đặc biệt, năm 2020, các địa phương cần ưu tiên chuyển đổi IPv6 cho Cổng thông tin điện tử, Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo quy định Chỉ thị số 01/2020/CT-BTTTT, Thông tư 32/2017/TT-BTTTT và văn bản số 1541/BTTTT-VNNIC ngày 17/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đại diện Trung tâm Internet Việt Nam trình bày tại Hội nghị

Trên cơ sở những thông tin tư vấn từ phía VNNIC, Sở TT&TT Bà Rịa – Vũng Tàu cũng thể hiện quyết tâm chuyển đổi IPv6, tham vấn cho UBND Tỉnh xây dựng kế hoạch chuyển đổi IPv6 để đưa vào kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trung hạn giai đoạn 2020-2023.

 

Hỗ trợ tập huấn IPv6 là một trong những nội dung hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước theo Chương trình IPv6 For Gov. Trong thời gian tới, VNNIC sẽ tiếp tục kết nối làm việc với các Bộ, Ngành, các Sở TTTT để đồng hành, tư vấn, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 (Tư vấn, hỗ trợ chuyển đổi; Tập huấn đào tạo …) kết hợp kiến trúc lại mạng lưới, dịch vụ; tư vấn triển khai DNS, DNSEC cũng như tạo điều kiện để kết nối mạng lưới của các Bộ, Ngành, tỉnh /thành phố với Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX); tổng thể hạ tầng, mạng lưới, dịch vụ phù hợp với khung mô hình tham chiếu kết nối mạng cho Bộ, Ngành, địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị: