BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC ký thỏa thuận hợp tác với Sở TTTT tỉnh Vĩnh Long, phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn tỉnh (04/12/2020)

Ngày 04/12/2020, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TTTT) tỉnh Vĩnh Long đã ký chương trình hợp tác về phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Ông Đỗ Quang Trung, Trưởng chi nhánh VNNIC tại TP.HCM đại diện VNNIC và bà Đoàn Hồng Hạnh, Giám đốc Sở TTTT tỉnh Vĩnh Long đại diện Sở TTTT tỉnh Vĩnh Long thực hiện lễ ký thỏa thuận hợp tác tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn tỉnh

 

Thực hiện chương trình hoạt động theo thỏa thuận hợp tác đã ký kết, VNNIC và Sở TTTT tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp triển khai tổ chức các hoạt động liên quan đến chuyển đổi mạng Internet, hạ tầng CNTT của tỉnh sang IPv6, phục vụ việc xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số quốc gia, cụ thể là:      

Tập huấn, đào tạo IPv6 cho các cán bộ CNTT của UBND, các Sở ban ngành của Tỉnh (ngày 03-04/12/2020): Cán bộ tham dự được nắm bắt tình hình triển khai IPv6, tỷ lệ tăng trưởng ứng dụng hoạt động trên IPv6 trên thế giới và tại Việt Nam; tuyên truyền thay đổi nhận thức về IPv6, lý do phải chuyển đổi IPv6 trên nền tảng ứng dụng của các cơ quan nhà nước; kiến thức cơ bản về IPv6, biểu diễn IPv6 và hoạt động IPv6; thực hành cơ bản và kết nối về IPv6; mô tả lộ trình, kế hoạch chuyển đổi IPv6 theo lộ trình 3 giai đoạn 10 bước của VNNIC. Đối với cán bộ của Sở TTTT và Trung tâm CNTT, VNNIC đã đào tạo IPv6 nâng cao bao gồm các nội dung về định tuyến, kết nối đa hướng, hệ thống DNS và trao đổi về các mô hình triển khai chuyển đổi IPv6.

Tham gia hội thảo thống nhất đề án chuyển đổi số IPv6 cho tỉnh (ngày 03/12/2020): Hội thảo đã trình bày nhiều nội dung quan trọng về các vấn đề như chuyển đổi số quốc gia và định hướng tại tỉnh, qua đó đề xuất giải pháp triển khai chuyển đổi số cho tỉnh Vĩnh Long.

Khai trương cổng thông tin điện tử của Sở TTTT hoạt động với IPv6 (ngày 04/12/2020): VNNIC đã có tham luận về lộ trình, kế hoạch triển khai chuyển đổi IPv6 hệ thống mạng lưới, ứng dụng CNTT cơ quan nhà nước trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long.

Khai trương cổng thông tin điện tử của Sở TTTT Vĩnh Long hoạt động với IPv6

Hiện tại, tỷ lệ ứng dụng IPv6 tại Việt Nam đã đạt 45,08% (xếp thứ 10 thế giới). Việc chuyển đổi sang Internet IPv6, mạng Internet thuần IPv6 là yêu cầu bắt buộc. Với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi hoàn toàn mạng Internet Việt Nam sang IPv6, 100% người dân truy cập Internet sử dụng IPv6 vào 2025 thì việc tăng cường ứng dụng tài nguyên Internet quốc gia cùng với quy hoạch nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống CNTT, chuyển đổi toàn bộ hệ thống CNTT, Internet sang IPv6 theo mô hình tham chiếu về kết nối mạng cho bộ, ngành, địa phương (theo Công văn số 273/BTTTT-CBĐTW ngày 31/01/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông) là lộ trình cơ bản và ưu tiên để các tổ chức, cơ quan nhà nước đảm bảo sẵn sàng kết nối, an toàn hệ thống mạng, dịch vụ để phát triển các dịch vụ công trực tuyến, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử.

Các giải pháp cụ thể về quy hoạch hiện đại hóa hạ tầng mạng lưới dịch vụ được khuyến khích là quy hoạch mạng độc lập, kết nối đa hướng tới nhiều nhà cung cấp dịch vụ Intenret và kết nối Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX), triển khai hệ thống DNS riêng với công nghệ an toàn bảo mật DNSSEC,…Xác định được các mục tiêu cụ thể như trên, theo thỏa thuận hợp tác phối hợp tằng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, VNNIC và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long sẽ tích cực phối hợp triển khai các hoạt động trọng tâm sau:

Thứ nhất, tổ chức các chương tình hội nghị, hội thảo, tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc đăng ký và sử dụng tài nguyên Internet quốc gia (tên miền “.VN”, địa chỉ Internet IPv4/IPv6)

Thứ hai, tư vấn, hỗ trợ ứng dụng công nghệ tài nguyên Internet (tên miền “.VN’, địa chỉ Internet IPv4/IPv6, bảo mật DNSSEC,…) và thúc đẩy kết nối hạ tầng số quốc gia – Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) nhằm phục vụ các hoạt động CNTT trên địa bàn, phục vụ việc xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số quốc gia.

Thứ ba, phối hợp khảo sát, trao đổi các số liệu về tình hình phát triển, sử dụng Internet trên địa bản tỉnh Vĩnh Long.

Thứ tư, phối hợp đảm bảo an toàn trong việc quản lý, sử dụng tài nguyên Internet và bảo vệ quyền lợi của người sử dụng tài nguyên Internet theo quy định của pháp luật.

Tính tới thời điểm hiện tại, VNNIC đã ký thỏa thuận hợp tác với 15 Sở Thông tin và Truyền thông tại các thành phố, tỉnh địa phương, triển khai hiệu quả các công tác nâng cao ứng dụng tài nguyên Internet tại địa phương.

Trong thời gian tới, VNNIC sẽ tiếp tục triển các hoạt động thực tiễn trong khuôn khổ hợp tác với các tổ chức, cơ quan nhà nước tại địa phương nhằm thúc đẩy phát triển Internet Việt Nam bền vững, đáp ứng các yêu cầu về ứng dụng tài nguyên Internet công nghệ cao trong hành trình chuyển đổi số quốc gia.