BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC tổ chức các khóa đào tạo IPv6 cho CMC, SCTV và SPT (30/09/2011)

Trong các ngày từ 13/09/2011 đến ngày 16/09/2011 và từ ngày 27/09/2011 đến ngày 30/09/2011, tại chi nhánh TP.HCM, VNNIC đã tổ chức các khóa đào tạo về IPv6 cho các cán bộ kỹ thuật của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông CMC (CMC), Công ty Truyền hình cáp Sài Gòn Tourist (SCTV) và Công ty Cổ phần Dịch vụ BCVT Sài Gòn (SPT). Cũng như các khóa đào tạo IPv6 trước, trong hai khóa đào tạo này, VNNIC đã cung cấp cho các học viên nền kiến thức cơ bản về IPv6, đồng thời cập nhật thông tin hiện trạng triển khai tài nguyên trên thế giới và tại Việt Nam. Các học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo có thể triển khai được IPv6 trên các ứng dụng cơ bản như Web, DNS, định tuyến (routing), kỹ thuật chuyển đổi IPv4 – IPv6 … Ngoài ra, với các kiến thức kỹ thuật chuyên ngành của mình, các học viên có thể vận dụng để triển khai được các công tác kỹ thuật nâng cao trên nền IPv6 như định tuyến, cấu hình dịch vụ, thiết lập mạng lưới.