BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC và Cục BĐTW tổ chức tập huấn triển khai IPv6 dành cho Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Quốc hội (27/7/2017)

Từ ngày 26 - 27/7/2017, Cục Bưu điện Trung ương (BĐTW) phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức chương trình tập huấn triển khai IPv6 dành cho Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Quốc hội tại trụ sở Cục Bưu điện Trung ương.

Tham dự và chủ trì có ông Nguyễn Hồng Thắng - Phó Giám đốc VNNIC và ông Trần Duy Ninh - Phó Cục trưởng Cục BĐTW cùng lãnh đạo Trung tâm CNTT - Văn phòng Trung ương Đảng, Trung tâm Tin học - Văn phòng Chính phủ, Trung tâm Tin học - Văn phòng Quốc hội và 30 đại biểu là các cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin.

Đây là một trong các sự kiện về tập huấn triển khai IPv6 dành cho khối cơ quan Đảng, Nhà nước trong năm 2017 được thực hiện theo Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2017 của Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia ban hành theo Quyết định số 409/QĐ-BTTTT ngày 23/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, để hỗ trợ khối các cơ quan Đảng, Nhà nước triển khai ứng dụng thế hệ địa chỉ IPv6 theo các quy định pháp luật hiện hành và theo lộ trình Kế hoạch hành động Quốc gia về IPv6. 

Sau các hoạt động đúng hướng của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia và sự phối hợp của các doanh nghiệp, mức độ triển khai IPv6 của Việt Nam tiếp tục có những khởi sắc đáng kể. Tính đến 25/7/2017, tỉ lệ truy cập qua IPv6 của Việt Nam đạt khoảng 8,61% (nguồn APNIC) với hơn 3.745.000 người dùng IPv6 (nguồn phòng Lab Cisco), đứng thứ 2 Khu vực ASEAN, thứ 5 khu vực châu Á. Trong đó FPT Telecom và Tập đoàn VNPT là các doanh nghiệp tiêu biểu trong triển khai IPv6 tới khách hàng đầu cuối.

Với mục tiêu hỗ trợ việc triển khai ứng dụng IPv6 trong mạng lưới, dịch vụ của các cơ quan Đảng, Nhà nước, chương trình tập huấn gồm các nội dung thực tiễn về tình hình công nghệ, kỹ thuật triển khai IPv6, chính sách quy định của Nhà nước trong lĩnh vực triển khai IPv6, các hướng dẫn chi tiết về triển khai IPv6 trong mạng lưới, dịch vụ. Học viên cũng được tạo điều kiện để trao đổi, thảo luận, đưa ra phương án tối ưu để triển khai IPv6 trong mạng lưới, dịch vụ của các khối cơ quan Đảng, Nhà nước, đặc biệt gắn với việc triển khai Chính phủ điện tử, dịch vụ công trực tuyến. 

Chương trình tập huấn IPv6 là sự kết nối, hỗ trợ của Ban công tác với các cơ quan Đảng và Nhà nước nói chung và với khối các Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng quốc hội nói riêng - khối các đơn vị quan trọng trong cơ quan Đảng, Nhà nước. Từ đó, chương trình tạo đà triển khai ứng dụng công nghệ IPv6 trong khối cơ quan Đảng, Nhà nước theo đúng mục tiêu Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Ông Nguyễn Hồng Thắng - Phó Giám đốc VNNIC phát biểu khai mạc chương trình

Ông Trần Duy Ninh - Phó Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương