BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Danh sách nhà đăng ký tên miền .VN chính thức của VNNIC tại nước ngoài