BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Công ty TNHH Một thành viên Phần mềm iNET

Thông tin liên hệ chính: 
 
- Địa chỉ: Số 247 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại/Fax: (024)-3838 5588 / (024)-3793 0979
- Email: tenmien@iNET.vn

Cơ sở đăng ký tên miền

Điện thoại/Fax

Cơ sở tại Miền Bắc

Số 247 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy,

Hà Nội

Tel: (024)-3838 5588
Fax: (024)-3793 0979

Cơ sở tại Miền Nam

Số 25 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10, TP HCM

Tel: (028)-3853.2288