BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Bộ Thông tin và Truyền thông thành lập "Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia" (IPv6 Task force) (08/01/2009)

“Tiếp theo chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT ngày 06/05/2008 về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6, ngày 06/01/2009, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-BTTTT thành lập Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia (IPv6 Task Force) do Thứ trưởng thường trực Lê Nam Thắng làm Trưởng ban. Ban công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, hoạch định chiến lược phát triển và ứng dụng IPv6, xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai việc chuyển đổi IPv4 sang IPv6 tại Việt Nam. Ban cũng có trách nhiệm theo dõi, điều phối hoạt động triển khai IPv6 của các đơn vị theo lộ trình, kế hoạch đã đặt ra.

Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia bao gồm Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) làm Phó Trưởng ban thường trực, cùng các thành viên là đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty Viễn thông Quân đội, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (ISP), một số trường Đại học và đại diện Cục Công nghệ thông tin, Trung tâm tin học của các Bộ, ngành liên quan.

Trước thời điểm Ban công tác được thành lập, VNNIC đã tổ chức nhiều hoạt động tích cực thúc đẩy sử dụng địa chỉ IPv6: Xây dựng Website chính thức về IPv6 của Việt Nam tại http://www.ipv6.vn; Thành lập và duy trì hoạt động của mailing - list vn-internet-leaders@vnnic.net.vn phục vụ việc thông tin đến lãnh đạo các doanh nghiệp Internet về tình hình triển khai IPv6 trong nước và Thế giới; Tổ chức giao ban thành viên địa chỉ tại hai đầu Hà Nội và TP HCM để tổng kết về hoạt động quản lý địa chỉ IP/ASN, phổ biến nội dung Chỉ thị của Bộ trưởng về thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 và định hướng cho thành viên địa chỉ về công tác phát triển IPv6; Tổ chức các khóa đào tạo về IPv6 và đào tạo IPv6 cho toàn bộ các thành viên địa chỉ trên phạm vi cả nước.

Hiện tại hạ tầng mạng của VNNIC đã sẵn sàng cho các ISP kết nối thử nghiệm IPv6 trên diện rộng để từng bước hình thành mạng IPv6 quốc gia. Tính đến hết 2008, đã có 23/40 thành viên địa chỉ của VNNIC được cấp phát sử dụng IPv6. Số lượng vùng địa chỉ IPv6 được cấp ở Việt Nam (27 vùng) đang ở mức cao nhất trong khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 22 trên toàn cầu”.