BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

NĐK ESC chính thức cung cấp dịch vụ DNSSEC cho tên miền “.VN” tại Việt Nam

Trong tháng 10-11/2017, Nhà đăng ký tên miền ESC đã phối hợp cùng Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thử nghiệm, tích hợp và triển khai DNSSEC trên hệ thống của ESC. Đến ngày 21/11/2017, Nhà đăng ký tên miền ESC đã thực hiện việc ký thành công DNSSEC cho tên miền quốc gia “.VN” trên hệ thống máy chủ tên miền của ESC.

Theo lộ trình Đề án Triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền “.VN” đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt (theo Quyết định số 1524/QĐ-BTTTT ký ngày 23/10/2014), VNNIC đã hoàn tất việc tạo khoá và ký DNSSEC cho hệ thống tên miền .VN vào tháng 12/2016. Tính từ thời điểm đó, hệ thống DNS quốc gia đã sẵn sàng hỗ trợ DNSSEC. Theo đó, các doanh nghiệp, các ISP, các Nhà đăng ký tên miền “.VN”, các cơ quan tổ chức công nghệ thông tin có thể bắt đầu triển khai DNSSEC cho hệ thống của mình theo lộ trình đề án, góp phần đảm bảo an toàn cho hạ tầng Internet Việt Nam.

Trong tháng 10-11/2017, Nhà đăng ký tên miền ESC đã phối hợp cùng VNNIC thử nghiệm, tích hợp và triển khai DNSSEC trên hệ thống của ESC. Đến ngày 21/11/2017, Nhà đăng ký tên miền ESC đã thực hiện việc ký thành công DNSSEC cho tên miền quốc gia “.VN” trên hệ thống máy chủ tên miền của ESC, trở thành doanh nghiệp đầu tiên triển khai hỗ trợ tiêu chuẩn DNSSEC cho các tên miền quốc gia “.VN” và chính thức cung cấp dịch vụ tới cộng đồng. Việc triển khai này sẽ đảm bảo cung cấp dịch vụ an toàn, xác thực và tăng chỉ số đánh giá chất lượng cho các tên miền, góp phần xây dựng hạ tầng Internet Việt Nam an toàn và tin cậy.

Tên miền trangvieclam.vn được ký DNSSEC, kết nối liên thông với hệ thống VNNIC

(Nguồn: http://dnsviz.net/)

“Trangvieclam.vn” là tên miền “.VN” đầu tiên của Việt Nam được ký DNSSEC thông qua hệ thống của Nhà đăng ký, đánh dấu chuyển biến quan trọng trong lộ trình triển khai DNSSEC tại Việt Nam.

Thông tin tên miền đã được ký DNSSEC trên hệ thống Whois VNNIC

(Nguồn: https://vnnic.vn/whois-information)