BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC
 • Quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam ".vn".

  Hiện tại, việc giải quyết tranh chấp tên miền ".vn" tại Việt Nam được thực hiện theo các quy định sau:

  - Theo Điều 76. Hình thức giải quyết tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” của Luật Công nghệ thông tin.

  - Theo Điều 16. Xử lý tranh chấp tên miền của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

  - Theo Điều 16. Quản lý tên miền ".vn" trong quá trình giải quyết tranh chấp của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

 • Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền của ICANN

  Trong chính sách giải quyết tranh chấp tên miền của ICANN (http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm) các thủ tục bắt buộc đối với vụ kiện tranh chấp bao gồm: