BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy định về giải quyết tranh chấp tên miền đã được đưa vào Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 97/2008/NĐ-CP

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 97/2008/NĐ-CP được Bộ TT&TT giao cho Cục Viễn thông là đơn vị chủ trì xây dựng bắt đầu từ giữa năm 2011. Thời gian qua, các nội dung của Nghị định thay thế đã được Ban Soạn thảo, Tổ biên tập tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo để trao đổi, thống nhất các nội dung quan trọng. Trên cơ sở các ý kiến, đóng góp, Nghị định  thay thế Nghị định 97 đang hoàn thiện, dự kiến gồm 6 chương, 53 điều với một số nội dung bổ sung, sửa đổi quan trong trong đó phần nội dung về giải quyết tranh chấp tên miền đã được quy định rất chi tiết, cụ thể nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý để phù hợp với tình hình thực tế và thông lệ quốc tế, đáp ứng nhu cầu quản lý và góp phần thúc đẩy phát triển internet tại Việt Nam.

Cho đến thời điểm hiện tại, Bộ TT&TT đã nhận được các ý kiến đóng góp từ các đơn vị Bộ, Ngành, địa phương, doanh nghiệp internet và đã chỉnh sửa, bổ sung để xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư Pháp trước khi trình Chính phủ trong thời gian tới đây.