Giới thiệu | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Giới thiệu

1. Hệ thống trạm trung chuyển lưu lượng Internet Quốc gia - VNIX

  • Vietnam National Internet eXchange (VNIX) là hệ thống các điểm chuyển mạch trung chuyển lưu lượng Internet trong nước giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet ISP.
  • VNIX được VNNIC xây dựng, vận hành, quản lý theo Công văn số 1513/BBCVT-VT ngày 29/8/2003 của Bộ Bưu chính, Viễn thông nay là Bộ Thông tin và Truyền thông.
  • VNIX đã và đang hoạt động hiệu quả tại 3 miền trên cả nước: Miền Bắc (TP.HN), miền Nam (TP.HCM), miền Trung (TP.ĐN).
  • VNIX có 2 loại hình kết nối:  n x 1Gbps/cổng và n x 10Gbps/cổng

2. Lợi ích của việc kết nối VNIX

2.1. Tiết kiệm chi phí cho các ISP.

  • Việc các ISP kết nối lẫn nhau sẽ làm tăng rất nhiều kết nối trực tiếp. Để giảm số lượng kết nối ISP chỉ cần kết nối tới điểm trung chuyển quốc gia VNIX là có thể kết nối tới các ISP còn lại.
  • Lưu lượng Internet trong nước của ISP sẽ đi trực tiếp đến các ISP khác qua VNIX (không đi vòng qua quốc tế).

2.2. Lưu lượng của các ISP được trung chuyển thông suốt

  • VNIX được triển khai tại 3 miền đảm bảo cho việc trung chuyển lưu lượng Internet trong nước giữa các ISP được thông suốt.

2.3. Tăng chất lượng dịch vụ mạng

  • Việc kết nối VNIX giảm độ trễ, tăng hiệu quả băng thông kết nối mạng giữa các ISP.     

Brochure giới thiệu về VNIX.