BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Liên hệ

Các điểm VNIX

STT

VNIX

Địa chỉ

Hotline

Email

Đường công văn

1

Hà Nội

Tòa nhà VNTA, Yên Hòa, Cầu Giấy HN

04-35565335

04-35564944

(máy lẻ 600)

vnix-support@vnnic.vn

Trung tâm Internet Việt Nam - 18 Nguyễn Du, Hà Nội

2

TP.HCM

27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM

08-39110449
04-35564944

(máy lẻ 800)

27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM

3

Đà Nẵng

Lô 21, Đường số 7, Khu Công Nghiệp An Đồn, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

0511-3843043

04-35564944

(máy lẻ 900)

Lô 21, Đường số 7, Khu Công Nghiệp An Đồn, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Các thành viên

STT

Thành viên

Hotline

Email

1

Tập đoàn bưu chính, viễn thông Việt Nam Việt Nam - Tổng công ty hạ tầng mạng

(VNPT - VNPT Net)

04-38400045

 04-38400046

ipteam.noc@vtn1.com.vn

inoc.omc@vtn1.com.vn

08-38815064

08-38242781

 08-38224066

noc@vtn2.vn

noc@vdc2.com.vn

2

Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel

(VIETTEL)

04-62511152

04.62500003

noc_ip@viettel.com.vn

08-62961315

noc_kv3@viettel.com.vn

0511-6250900

nockv2@viettel.com.vn

3

Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam

(VTC)

04-36364653

noc.intecom@vtc.vn

0918467678 (Anh Hiệp)

noc.intecom@vtc.vn

hiepnguyen@lcs.com.vn

4

Công ty Cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn

(SPT)

04-39434483

noc@spt.vn

08-54040184

noc@spt.vn

5

Công ty truyền hình cáp Sài Gòn Tourist

(SCTV)

08-39361010

noc@sctv.vn

6

Công ty Cổ phần Dịch vụ Dữ liệu Trực tuyến ODS

(ODS)

08-62888999

support@ods.vn

7

Công ty Netnam

(Netnam)

04-37561890

noc@netnam.vn

08-38251973

 08-39976400 (máy lẻ 201)

noc@hcmc.netnam.vn

8

Công ty Cổ phần Công nghệ Mobifone Toàn cầu

(Mobifone Global)

04-35625699

noc@mobifoneglobal.vn

04-35625699

noc@mobifoneglobal.vn

9

Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam

(VNTT)

0650 222 0401

quantridc@vntt.com.vn

10

Công ty Cổ phần viễn thông Hà Nội

(HTC)

04-35735502

tdm@htc-itc.com.vn

08-38248778

it_hcm@hanoitelecom.com

11

Công ty Cổ phần dịch vụ số liệu toàn cầu

(GDS)

04-39590088 (máy lẻ 111)

gdsnw@gds.vn

12

Công ty Cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT

(FPT)

04-7300 3366

08-7309 3388

ftel.noc.net@fpt.com.vn

13

Công ty Cổ phần công nghệ truyền thông DTS

(DTS)

08.39308284

noc@dts.com.vn

14

Công ty Cổ phần hạ tầng viễn thông

(CMC TI)

04-37958314 (máy lẻ 9)

noc@cmctelecom.vn

noc@cmcti.vn

08-39259778

noc@cmctelecom.vn

hcm.noc@cmcti.vn

0511-3525688

dng.noc@cmcti.vn

15

Công ty Cổ phần dịch vụ Dữ liệu Công nghệ thông tin Vina

(VinaData)

0838112731

0838118787

noc@vinadata.net

dc.noc@vng.com.vn

16

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát

(TPCOM)

01263515035

noc@tpcoms.vn
17

Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam

(VTVCAB)

0917 878 777 anhtuan@vtvcab.vn