BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 25/08/2017: VNNIC triển khai "Hội nghị thành viên kết nối trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX-NOG 2017"

Trong khuôn khổ các hoạt động thường niên phục vụ hệ thống trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX; tiếp nối thành công của Hội nghị năm 2016, Trung tâm Internet Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị thành viên kết nối Trạm trung chuyển Internet Quốc gia năm 2017 (viết tắt là VNIX-NOG 2017) nhằm tăng cường sự hợp tác giữa các thành viên VNIX; bước đầu hình thành diễn đàn chia sẻ thông tin, kiển thức chuyên sâu phục vụ công tác khai thác, điều hành mạng lưới cho các cán bộ quản lý điều hành mạng trong phạm vi VNIX nói riêng và mạng Internet Việt Nam nói chung.  

Chương trình được tổ chức vào ngày 25/08/2017 tại Khách sạn Saigon Prince, 63 Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chủ trì của Trung tâm Internet Việt Nam; sự tham gia của các thành viên kết nối VNIX, các ISP trong nước và chuyên gia đến từ một số tổ chức trong và ngoài nước (VIA, ISOC, APNIC).

Nội dung và chương trình chi tiết được cập nhật trên Website sự kiện tại địa chỉ : http://2017.vnix-nog.vn.