BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 09/08/2019: VNNIC tổ chức hội nghị phổ biến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc phát triển mở rộng VNIX theo xu thế, chuẩn mực quốc tế

Ngày 09/8/2019, Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đổi mới mô hình hoạt động của hệ thống Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) theo chuẩn mực quốc tế, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã tổ chức hội nghị phổ biến cho thành viên kêt nối VNIX và trao đổi thảo luận về kế hoạch triển khai, phát triển hệ thống VNIX với mục tiêu tăng cường hiệu quả kết nối Internet trong nước hỗ trợ các doanh nghiệp Internet phát triển dịch vụ, nội dung trong nước, kết nối người dân.

Hệ thống VNIX được thành lập từ năm 2003, là hạ tầng trọng yếu quốc gia với vai trò kết nối các doanh nghiệp Internet để trao đổi lưu lượng  trong nước, góp phần đơn giản hóa hạ tầng kết nối, tiết kiệm chi phí và băng thông quốc tế cho doanh nghiệp, tăng cường chất lượng dịch vụ, dự phòng ứng cứu khi có các sự cố kết nối trong và ngoài nước. Tuy nhiên hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, công nghệ phát triển, các dịch vụ đa dạng và phong phú … trong khi chính sách VNIX chưa mở  vẫn đang chỉ là kết nối đa phương MLPA, chưa có chính sách kết nối song phương (BLPA); Đối tượng kết nối vẫn chỉ cung cấp hạn chế chỉ là các doanh nghiệp ISP theo quy định trước đây.Trước xu hướng phát triển Internet trong giai đoạn mới, để giải tăng cường thúc đẩy kết nối trong nước, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển nội dung trong nước.  Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông đã chỉ đạo, yêu cầu đổi mới phát triển VNIX theo xu thế và chuẩn mực quốc tế. Theo đó VNIX vẫn giữ vững vai trò mục tiêu hoạt động theo nguyên tắc trung lập, phi lợi nhuận:

  • Là công cụ quản lý điều tiết nhà nước trong việc thúc đẩy thị trường cạnh tranh lành mạnh,
  • Hỗ trợ kết nối các mạng của các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp một cách thuận tiện, dễ dàng;
  • Góp phần hoàn thiện hạ tầng kết nối Internet tại Việt Nam, đảm bảo an toàn dự phòng ứng cứu, chuyển đổi sang IPv6, tối ưu lưu lượng trong nước, thúc đẩy phát triển Internet, đem nội dung gần người dùng nhất để nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm chi phí giá thành;
  •  Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, mới tham gia thị trường, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung trực tuyến kết nối dễ dàng;
  • Kết nối với các mạng cơ quan nhà nước, các hệ thống mạng Chính phủ điện tử đem lại dịch vụ tốt nhất cho người dân.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, VNIX sẽ mở rộng đối tượng và chính sách kết nối. Theo đó, các đối tượng kết nối không chỉ là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có giấy phép ISP như hiện nay mà mở rộng cho phép tất cả các mạng có vùng địa chỉ IP và số hiệu mạng ASN độc lập của Việt Nam do VNNIC quản lý cấp phát được kết nối VNIX.

Đối với chính sách kết nối, ngoài hình thức kết nối đa phương như hiện nay, VNIX sẽ hỗ trợ thêm cả hình thức kết nối song phương để các doanh nghiệp ISP có thể cung cấp dịch vụ kết nối tại VNIX để phát triển dịch vụ, các thành viên kết nối có thể tham gia thỏa thuận khi có nhu cầu để tận dụng hạ tầng để kết nối VNIX sử dụng được nhiều dịch vụ hơn.

Nhằm phát triển hệ thống, nâng cao hiệu quả hoạt động của VNIX, trong thời gian tới, VNNIC sẽ tập trung nghiên cứu, đầu tư, triển khai nâng cấp hệ thống VNIX để quản lý, vận hành hệ thống an toàn, đảm bảo chất lượng kết nối, phát triển các dịch vụ, công cụ hỗ trợ như các hệ thống phân tích thông tin định tuyến Internet (Looking Glass); ký số tài nguyên Internet RPKI (Resource PKI); hỗ trợ xử lý tấn công DDoS (DDos Mitigation); đo tốc độ kết nối, truy cập Internet (Speeed Test),… Đồng thời, VNNIC sẽ phối hợp với tổ chức quốc tế quản lý, vận hành các hệ thống máy chủ tên miền gốc (ROOT DNS) triển khai cụm máy chủ tên miền này tại các điểm kết nối VNIX nhằm nâng cao chất lượng truy cập tên miền và an toàn mạng Internet trong nước khi có sự cố kết nối quốc tế.

Thông tin chính sách và đối tượng kết nối tham khảo tại: https://www.vnnic.vn/vnix/chinh-sach-vnix