BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (28/01/2021)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

- Vùng địa chỉ IP còn trống: 27.0.240.0/22;103.238.208.0/22,103.232.52.0/22.

- Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 08h00 ngày 28/01/2021

- Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 09h00 ngày 01/02/2021.

- Trạng thái: Hoàn thành

Thông tin tổ chức được cấp tài nguyên

TT

Tên tổ chức, doanh nghiệp

Vùng địa chỉ IP

1

Tập đoàn VINGROUP - Công ty CP

27.0.240.0/22;103.238.208.0/22

2

Công ty TNHH Công nghệ Dịch vụ Vietserver

103.232.52.0/22

 

 

 

 

 

 

Thông tin tổ chức đã nộp đơn xin cấp vùng tài nguyên này:

TT

Tên tổ chức, doanh nghiệp

Thời điểm nhận hồ sơ

1

Tập đoàn VINGROUP - Công ty CP

28/01/2021

2

Công ty TNHH Công nghệ Dịch vụ Vietserver

28/01/2021

3 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MẠNG BẠCH KIM 29/01/2021