BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Các chính sách, quy trình, quy định áp dụng

1. Chính sách, quy định về sử dụng hệ thống DNS quốc gia

Hệ thống máy chủ tên miền quốc gia .VN nhằm đảm bảo hoạt động cho tên miền quốc gia .VN, do Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông thiết lập, quản lý và vận hành.

  • Hệ thống máy chủ tên miền quốc gia .VN lưu giữ, quản lý không gian tên miền .VN, các tên miền cấp 2 thuộc hệ thống tên miền .VN (com.vn, net.vn, org.vn, gov.vn ...), tên miền tỉnh thành. Các tên miền cấp 3 và cấp 4 sẽ được lưu giữ tại các hệ thống máy chủ được chuyển giao.
  • Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet phối hợp, hỗ trợ đảm bảo kết nối, định tuyến để hệ thống máy chủ tên miền quốc gia .VN hoạt động an toàn, ổn định.
  • Sử dụng các biện pháp như hack, truy vấn tự động, .v.v… để làm ảnh hưởng hoặc làm tê liệt hệ thống máy chủ tên miền quốc gia là vi phạm Điều 12 Luật Công nghệ thông tin, sẽ bị truy tố và xử phạt theo quy định pháp luật.

2. Chính sách, quy định về sử dụng hệ thống máy chủ tên miền đệm (Caching DNS)

VNNIC cung cấp 02 hệ thống máy chủ Caching DNS, sử dụng để tiếp nhận và phân giải các truy vấn tên miền từ các máy chủ DNS của các ISP và các thành viên địa chỉ trong nước đã đăng ký sử dụng dịch vụ với VNNIC.

Đơn vị đăng ký sử dụng  Caching DNS của VNNIC phải tuân thủ:

  • Thực hiện chuyển tiếp (forward) truy vấn tên miền từ các máy chủ DNS Forwarder đã đăng ký về các máy chủ Caching DNS do VNNIC cung cấp.
  • Sử dụng hệ thống Caching DNS đúng mục đích, phục vụ người dùng Internet Việt Nam trong việc truy xuất tên miền .VN.
  • Tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định về việc sử dụng tên miền và hệ thống DNS của VNNIC.