BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Chính sách của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia

Hệ thống máy chủ tên miền quốc gia .VN nhằm đảm bảo hoạt động cho tên miền quốc gia .VN, do Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông thiết lập, quản lý và vận hành. 

  • Hệ thống máy chủ tên miền quốc gia .VN lưu giữ, quản lý không gian tên miền .VN, các tên miền cấp 2 thuộc hệ thống tên miền .VN (com.vn, net.vn, org.vn, gov.vn ...), tên miền tỉnh thành. Các tên miền cấp 3 và cấp 4 sẽ được lưu giữ tại các hệ thống máy chủ được chuyển giao.
  • Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet phối hợp, hỗ trợ đảm bảo kết nối, định tuyến để hệ thống máy chủ tên miền quốc gia .VN hoạt động an toàn, ổn định.
  • Sử dụng các biện pháp như hack, truy vấn tự động, .v.v… để làm ảnh hưởng hoặc làm tê liệt hệ thống máy chủ tên miền quốc gia là vi phạm Điều 12 Luật Công nghệ thông tin, sẽ bị truy tố và xử phạt theo quy định pháp luật.