BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Công nghệ và các tiêu chuẩn kỹ thuật

 • Hệ thống tên miền

  Ngày nay Internet và các dịch vụ trao đổi thông tin cơ sở mạng Internet đang phát triển một cách mạnh mẽ. Trên thế giới hiện có rất nhiều tên miền được cấp phép, sử dụng để cung cấp các dịch vụ trên hạ tầng Internet. Các tên miền được lưu trữ trên một hệ thống DNS có cấu trúc, và trải rộng trên phạm vi toàn thế giới. Hệ thống DNS đóng vai trò như hệ thống chỉ mục Internet, được truy xuất rộng rãi không hạn chế thông qua các giao thức truy vấn/trả lời thông tin DNS.

 • Các tiêu chuẩn của hệ thống DNS

  DNS là dịch vụ nền tảng, cốt lõi của hệ thống Internet, vì vậy có rất nhiều bộ tiêu chuẩn RFC quy định, đặc tả về cấu trúc, nguyên tắc hoạt động, các vấn đề an toàn an ninh v.v… của hệ thống DNS. Các RFC này được quản lý, lưu trữ và duy trì bởi IETF (Internet Engineering Task Force), cơ quan có chức năng nghiên cứu, phát triển và quyết định các chuẩn dùng trong Internet http://www.ietf.org/rfc.html.

 • Hệ thống DNS IPv6

  Hệ thống tên miền là một trong những hệ thống cơ bản và là nền tảng cho mạng Internet. Trong quá trình chuyển đổi địa chỉ Internet từ IPv4 sang IPv6, ngoài việc lên kế hoạch sử dụng địa chỉ, đánh lại địa chỉ mạng, quy hoạch mạng sử dụng IPv6 hoặc đồng thời IPv4/v6 thì việc triển khai dịch vụ DNS là bước đầu tiên cần phải xem xét. Triển khai DNS trên nền IPv6 không phải là công việc kỹ thuật quá phức tạp, điều cần thiết là cơ quan tổ chức cần có nhận thức được các vấn đề gặp phải khi triển khai và có các biện pháp khắc phục và quy hoạch hợp lý.

 • Công nghệ cân bằng tải

  Cân bằng tải là một phương pháp phân phối khối lượng tải trên nhiều máy tính hoặc một cụm máy tính để có thể sử dụng tối ưu các nguồn lực, tối đa hóa thông lượng, giảm thời gian đáp ứng và tránh tình trạng quá tải trên máy chủ.

 • Công nghệ DNS Anycast

  Công nghệ Anycast cho phép triển khai nhiều máy chủ tại nhiều địa điểm khác nhau nhưng chỉ sử dụng 01 địa chỉ IP và tên miền duy nhất, đảm bảo việc tăng tốc độ trả lời truy vấn tên miền, chịu tải rất lớn và khả năng mở rộng, an toàn cao, hoàn toàn trong suốt với người sử dụng.

 • Công nghệ DNSSEC

  DNSSEC là công nghệ an toàn mở rộng cho hệ thống DNS. Trong đó DNSSEC sẽ cung cấp một cơ chế xác thực giữa các máy chủ DNS với nhau và xác thực cho từng zone dữ liệu để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.