BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Hệ thống máy chủ tên miền quốc gia

Hệ thống máy chủ tên miền quốc gia .VN là hệ thống kỹ thuật nhằm đảm bảo hoạt động cho tên miền quốc gia .VN trên Internet. Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông thiết lập, quản lý và vận hành hệ thống máy chủ tên miền quốc gia .VN