BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Lễ công bố chính thức triển khai DNSSEC trên hệ thống máy chủ tên miền (DNS) quốc gia .VN ( 06/01/2017)

Ngày 06/01/2017, tại Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Internet Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố chính thức triển khai DNSSEC trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia .VN. Thứ trưởng Phan Tâm đã tới tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo lộ trình Đề án Triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền .VN đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt (theo Quyết định số 1524/QĐ-BTTTT ý ngày 23/10/2014), ngày 20/12/2016 vừa qua, Trung tâm Internet Việt Nam đã hoàn tất việc tạo khoá và ký DNSSEC cho hệ thống tên miền .VN. Để đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong việc phát triển hạ tầng Internet Việt Nam và sẵn sàng đẩy mạnh phát triển các dịch vụ thương mại điện tử một cách an toàn, Trung tâm Internet Việt Nam tổ chức Lễ công bố chính thức triển khai DNSSEC trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia .VN. Tham dự Lễ công bố có Lãnh đạo Trung tâm Internet Việt Nam, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin, Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia, Trung tâm thông tin, Vụ khoa học công nghệ,...) và đại diện các ISP, các Nhà đăng ký tên miền .VN (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel, Công ty FPT Telecom, Công ty CP iNET, Công ty CP GMO Runsystem,...)

Để chuẩn bị cho Lễ công bố chính thức triển khai DNSSEC trên hệ thống DNS quốc gia, trong các gia đoại chuẩn bị (năm 2015), giai đoạn khởi động (năm 2016), VNNIC đã phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan triển khai các nội dung đề án bao gồm: triển khai các chương trình thông tin, tuyên truyền cho công đồng Internet về mục đích, ý nghĩa ứng dụng của DNSSEC trong việc tăng cường đảm bảo an toàn cho hoạt động truy vấn tên miền .VN trên Internet; tổ chức các khoá đào tạo cơ bản và chuyên sâu về DNSSEC cho các cán bộ quản lý, kỹ thuật của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, các Nhà đăng ký tên miền .VN, các cơ quan Đảng, Nhà nước; xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn về DNSSEC phù hợp với thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế; tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến DNSSEC để học tập kinh nghiệm hỗ trợ cho quá trình triển khai (năm 2017) tại Việt Nam,...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Phan Tâm đề nghị VNNIC trở thành đơn vị chủ trì để phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ quan tổ chức tại Việt Nam hoàn thành việc triển khai tiêu chuẩn DNSSEC theo lộ trình đã được phê duyệt; tiếp tục hoàn thiện và nâng ấp hệ thống DNS quốc gia, hệ thống quản lý tên miền quốc gia hoạt động an toàn, tin cậy theo tiêu chuẩn DNSSEC đáp ứng nhu cầu phát triển của Internet Việt Nam trong các giai đoạn tiếp theo. 

Để đánh dấu bước chuyển biến mạnh mẽ trong sự phát triển hạ tầng Internet Việt Nam, an toàn, chính xác và tin cậy, Thứ trưởng Phan Tâm, ông Trần Minh Tân - Giám đốc VNNIC cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị đã cùng bấm nút khai trương DNSSEC, chính thức triển khai tiêu chuẩn DNSSEC trên hệ thống tên miền quốc gia .VN. Tính từ thời điểm đó, hệ thống DNS quốc gia đã sẵn sàng DNSSEC và các doanh nghiệp, ISP, các Nhà đăng ký tên miền, các cơ quan tổ chức công nghệ thông tin có thể bắt đầu triển khai DNSSEC cho hệ thống của mình theo lộ trình đề án, góp phần đảm bảo an toàn cho hạ tầng Internet Việt Nam.

Thông tin chi tiết về tiêu chuẩn an toàn mở rộng, cung cấp cơ chế xác thực giữa các máy chủ DNSSEC (Domain Name System Security Extension) tham khảo tại: http://vnnic.vn/dns/congnghe/công-nghệ-dnssec

Hình ảnh tại Lễ công bố: chính thức triển khai DNSSEC trên hệ thống máy chủ tên miền (DNS) quốc gia .VN: 

Thứ trưởng Phan Tâm và lãnh đạo đại diện các đơn vị bấm nút khai trương DNSSEC

Thứ trưởng Phan Tâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố chính thức triển khai DNSSEC

 

Ông Trần Minh Tân - Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam chủ trì Lễ công bố chính thức triển khai DNSSEC trên hệ thống DNS quốc gia

 

VNNIC hoàn thành Lễ tạo khoá và ký DNSSEC trên hệ thống DNS quốc .VN ngày 20/12/2016