BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 12/2016: Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chính thức triển khai thêm 02 cụm máy chủ DNS quốc gia .VN trong nước hỗ trợ IPv6.

Từ ngày 06/12/2016, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã chính thức triển khai 02 cụm máy chủ DNS quốc gia .VN trong nước hỗ trợ IPv6: cụm máy chủ DNS C (c.dns-servers.vn) và cụm máy chủ DNS F (f.dns-servers.vn). Như vậy với việc triển khai thêm 02 cụm máy chủ DNS hỗ trợ kết nối IPv6, VNNIC đã nâng tổng số cụm máy chủ DNS quốc gia hỗ trợ IPv6 lên 5/7 cụm máy chủ. Người dùng Internet trong và ngoài nước có thể truy vấn tên miền .VN qua cả hai mạng  IPv4, IPv6 một cách nhanh chóng, an toàn và ổn định.

Thông tin địa chỉ IPv6 của cụm máy chủ DNS C (c.dns-servers.vn) và cụm máy chủ DNS F (f.dns-servers.vn):

STT

Cụm máy chủ DNS

Địa chỉ IPv6

1

DNS C (c.dns-servers.vn)

2001:DC8:C000:7:0:0:0:105

2

DNS F (f.dns-servers.vn)

2001:DC8:D000:2:0:0:0:105

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) trân trọng thông báo!