BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 7/2017: Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thông báo thay đổi cụm DNS quốc gia tại nước ngoài

Từ ngày 14/7/2017, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã tiến hành triển khai, thay đổi cụm máy chủ DNS quốc gia tại nước ngoài: cụm máy chủ G.DNS-SERVERS.VN thay thế cho cụm máy chủ VN.CCTLD.AUTHDNS.RIPE.NET.

Việc triển khai, thay thế vẫn đảm bảo duy trì 2/7 cụm DNS quốc gia đặt tại nước ngoài, qua đó đáp ứng truy vấn tên miền quốc gia .VN nhanh chóng, an toàn và ổn định từ phía người dùng khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt, việc triển khai thay thế không làm ảnh hưởng, gián đoạn tới dịch vụ DNS quốc gia cũng như toàn bộ các truy vấn tên miền đang thực hiện trên hệ thống.

Thông tin địa chỉ IPv4 và IPv6 của cụm máy chủ DNS G (G.DNS-SERVERS.VN):

STT

Cụm máy chủ DNS

Địa chỉ IPv4

Địa chỉ IPv6

1

DNS G (G.DNS-SERVERS.VN)

204.61.216.115

2001:500:14:6115:ad::1

Trung tâm Internet Việt nam (VNNIC) trân trọng thông báo!