BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Công nghệ chuyển đổi IPv6 trong mạng di động

Sự phát triển của mạng di động thế hệ mới 3G, 4G LTE đã tác động, làm thay đổi kiến trúc hạ tầng Internet, số lượng thuê bao truy cập Internet từ mạng di động 3G, 4G LTE tăng trưởng nhanh chóng. Trên thế giới đang có xu hướng chuyển đổi, triển khai mạng di động băng rộng 4G LTE, hiện tại đã có trên 125 nhà mạng trên thế giới đã hoàn thành triển khai & cung cấp dịch vụ 4G LTE cho khách  hàng. Tại Việt Nam chúng ta, theo kế hoạch đến năm 2020 các nhà mạng sẽ hoàn thành chuyển đổi sang 4G LTE.

Chi tiết công nghệ chuyển đổi IPv6 trong mạng di động  (tại đây)