BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Giới thiệu về Mạng IPv6 Quốc gia

Mạng IPv6 Quốc gia được khai trương vào dịp kỷ niệm Ngày IPv6 Việt Nam năm 2013 (ngày 6/5/2013), trên nền tảng cốt lõi là Hệ thống DNS quốc gia và Trạm trung chuyển lưu lượng Internet quốc gia (VNIX) và các kết nối từ các doanh nghiệp Internet. Được duy trì và phát triển liên tục từ thời điểm đó tới nay, mạng IPv6 Quốc gia là nền tảng hạ tầng vững chắc cho công tác triển khai IPv6 tại Việt Nam.

Tính đến tháng 4/2019, có 17/20 ISP kết nối VNIX qua IPv6. Trạm trung chuyển lưu lượng Internet quốc gia (VNIX) hoạt động ổn định. Số lượng thành viên kết nối IPv6 tăng trưởng đều đặn qua các năm. Mạng máy chủ tên miền DNS quốc gia hoạt động tốt với IPv6 (5/7 cụm máy chủ hoạt động song song IPv4/IPv6).

Thông tin về hệ thống máy chủ DNS quốc gia tham khảo tại địa chỉ sau: https://vnnic.vn/dns

Thông tin ISP kết nối VNIX, tham khảo tại địa chỉ sau: https://vnnic.vn/vnix