BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Bộ Thông tin và Truyền thông tặng tài liệu đào tạo IPv6 cho Bộ Giáo dục và Đào tạo (19/05/2021)

Bộ Thông tin và Truyền thông tặng tài liệu đào tạo IPv6 cho Bộ Giáo dục và Đào tạo

Để chuẩn bị nguồn nhân lực dài hạn, hỗ trợ các trường đại học, cao đẳng có chuyên ngành về điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin trong việc  phát triển, đưa nội dung công nghệ IPv6 vào chương trình đào tạo, ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký văn bản gửi tặng Bộ Giáo dục và Đào tạo tài liệu “Giao thức Internet thế hệ mới IPv6 và chuyển đổi Internet sang IPv6”.


Trước sự bùng nổ của Internet toàn cầu, mạng Internet đang chuyển đổi từ giao thức IPv4 (địa chỉ Internet thế hệ 4) sang IPv6 (địa chỉ Internet thế hệ 6). Việc chuyển đổi là yêu cầu bắt buộc để giải quyết vấn đề cạn kiệt không gian địa chỉ của IPv4 và đáp ứng nhu cầu triển khai các dịch vụ mới, chất lượng cao như IoT, 4G LTE/5G. IPv6 là giao thức mặc định trong các dịch vụ 5G, IoT và được xác định sẽ kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI) tạo nên thế hệ mạng IP thông tin mới (IPv6+) cho kỷ nguyên của 5G và cloud. Dự báo tới năm 2025, hoạt động Internet toàn cầu sẽ chuyển đổi sang công nghệ thuần IPv6.

Đón trước xu thế công nghệ, từ năm 2008, Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy, chuyển đổi sử dụng IPv6 trên hoạt động mạng, dịch vụ và hiện là một trong những quốc gia đi đầu trong ứng dụng triển khai công nghệ mới IPv6. Tính đến tháng 5/2021, theo thống kê của Tổ chức quản lý địa chỉ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APNIC), tỷ lệ sử dụng IPv6 trên Internet Việt Nam đạt 43% đứng thứ 2 ASEAN, thứ 10 toàn cầu với hơn 34 triệu người sử dụng truy cập Internet IPv6 qua mạng băng rộng di động và cố định 3G/4G/FTTH. Mạng Internet Việt Nam đã hoạt động an toàn, ổn định với IPv6. Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phê duyệt theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ cũng xác định “Chuyển đổi toàn bộ mạng Internet Việt Nam sang ứng dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới (IPv6)” là giải pháp quan trọng trong phát triển hạ tầng số.

Để có thể chuyển đổi và duy trì hoạt động ổn định về IPv6, nguồn nhân lực được xác định là yếu tố then chốt. Do đó, Bộ Thông tin và Truyền thông (chủ trì là Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC) đã xây dựng chương trình và tổ chức hơn 60 khóa đào tạo cho hơn 2.276 cán bộ, kỹ sư (từ các doanh nghiệp, các đơn vị phụ trách công nghệ thông tin của các Bộ, ngành và các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương). Bên cạnh đó, VNNIC đã phát triển Chương trình đào tạo IPv6 trực tuyến, cung cấp trên nền tảng VNNIC Academy (https://academy.vnnic.vn).

Để chuẩn bị nguồn nhân lực lâu dài cho Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và truyền thông (VNNIC chủ trì) đã biên soạn tài liệu “Giao thức Internet thế hệ mới IPv6 và chuyển đổi Internet sang IPv6” phục vụ đào tạo sinh viên các trường đại học, cao đẳng có chuyên ngành về điện tử, viễn thông, CNTT. Tài liệu gồm 5 chương, 120 trang với các nội dung cập nhật mới nhất về hiện trạng, công nghệ IPv6 và phù hợp cho công tác nghiên cứu, đào tạo và học tập của sinh viên các ngành điện tử viễn thông, CNTT trên cả nước. Bản mềm nội dung tài liệu được đăng tải tại địa chỉ Website: https://vnnic.vn/IPv6/TailieudaotaoIPv6. Bên cạnh đó, các giảng viên, sinh viên các trường có thể sử dụng chương trình trực tuyến VNNIC Internet Academy (https://academy.vnnic.vn) để học tập, nghiên cứu về công nghệ chuyển đổi IPv6 và các vấn đề kỹ thuật khác liên quan đến Internet.

Với ý nghĩa đó, ngày 19/5/2021, ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký văn bản gửi tặng Bộ Giáo dục và Đào tạo tài liệu “Giao thức Internet thế hệ mới IPv6 và chuyển đổi Internet sang IPv6” để các trường đại học, cao đẳng đẩy mạnh việc đào tạo nội dung về Internet IPv6 cho sinh viên các ngành, lĩnh vực điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin. Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến khích các giảng viên, sinh viên các trường sử dụng các chương trình đào tạo trực tuyến về IPv6 được cung cấp trên nền tảng VNNIC Academy tại địa chỉ https://academy.vnnic.vn để học tập, nghiên cứu về công nghệ chuyển đổi IPv6.