BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Đăng ký tham gia Chương trình tập huấn, đào tạo IPv6 cho các đơn vị phụ trách CNTT khối Bộ, ngành và các cơ quan Trung ương

Từ ngày từ 25 – 26/5/2023, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức Chương trình tập huấn, đào tạo IPv6 cho các đơn vị phụ trách CNTT khối Bộ, ngành và các cơ quan Trung ương.

Để đăng ký tham gia chương trình, Quý đơn vị gửi đăng ký tại đây

Trường hợp cần trao đổi, hỗ trợ, Quý Cơ quan liên hệ với VNNIC theo đầu mối: Phòng Hợp tác - Quản lý tài nguyên; Điện thoại: 0243-5564944 số máy lẻ 102, 105; Email: ipv6forgov@vnnic.vn (cán bộ phụ trách: Ông Hoàng Mạnh Công, ĐT: 0359.756.737).