BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC
 • Mô hình hệ thống VNNIC EPP Gateway

  Mô hình hệ thống VNNIC EPP Gateway

  VNNIC EPP Gateway

  Hệ thống gồm các thành phần cơ bản sau:

  • Hệ thống EPP Gateway Server: Tiếp nhận các xử lý các request từ các EPP Client của các NĐK
  • Hệ thống WHOIS Service: Cung cấp dịch vụ truy vấn WHOIS tên miền từ các NĐK và người dùng Internet
  • Hệ thống Registry Gateway dành cho Registry (VNNIC) thực hiện các tác nghiệp mức Registry, các công tác giám sát, đối soát, thống kê, báo cáo ...
  • Hệ thống Registrar Webservice và phần mềm Registrar Client: Cung cấp chức năng tao và ký số danh sách tên miền quá hạn duy trì, yêu cầu thu hồi cho NĐK

  Ngoài ra, để hỗ trợ các NĐK trong việc kết nối thử nghiệm hệ thống, các tính năng của giao thức ... , VNNIC cung cấp hệ thống SRS OTE System với mô hình hoạt động tương tự như hệ thống chính thức trên

 • Đăng ký kết nối

  Để thực hiện kết nối thử nghiệm tới hệ thống VNNIC EPP Gateway OTE Server của VNNIC, các Nhà đăng ký  gửi đăng ký không quá 02 địa chỉ IP dự kiến sử dụng truy vấn tới hệ thống thử nghiệm này.

  Sau khi nhận được đăng ký của các NDK, VNNIC sẽ gửi lại các thông số kết nối tới hệ thống để các NĐK thực hiện kết nối.

  Hình thức đăng ký: Gửi Email đăng ký từ hòm thư nghiệp vụ của NĐK tới email: pr@vnnic.vn

  Mọi thông tin và hỗ trợ liên quan tới hệ thống EPP, vui lòng liên hệ trực tiếp:

  - Mr Trần Cảnh Toàn: Phó trưởng phòng Kỹ thuật – VNNIC

  - Phone : +84-24-35564944 (ext 307)

  - Email : toantc@vnnic.vn

Hỗ trợ

Các thông tin cơ bản qua mục câu hỏi thường gặp và thông tin, tài liệu tham khảo sẽ hỗ trợ người dùng tìm hiểu thêm các thông số kỹ thuật, kết nối liên quan đến hệ thống EPP Gateway của VNNIC