BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Các vấn đề khác

Câu hỏi 1: Tôi được biết khi đăng ký và sử dụng tên miền để xây dựng Website, thường là người sử dụng sẽ khai báo 02 bản ghi cấp dưới có www và không có www. Tuy nhiên, khi Ủy ban nhân dân tỉnh tôi đăng ký và sử dụng tên miền (ví dụ như www.thanhhoa.vn) để làm Website, tôi muốn khi gõ trình duyệt thanhhoa.vn thì vẫn hiện ra Website của mình. Cách làm này liệu có thực hiện được không? Xin giải thích rõ nguyên nhân?

Câu hỏi 2: Tôi đã đăng ký tên miền .vn và bây giờ tôi muốn cấp tên miền dưới tên miền của mình cho một tổ chức, cá nhân khác thì có được không?

Câu hỏi 3: Phân biệt giữa Nhà đăng ký và đại lý của Nhà đăng ký?

Câu hỏi 4: Có phải khai báo khi thiết lập trang thông tin điện tử sử dụng tên miền “.vn” hay không?

Câu hỏi 5: Làm thế nào để trở thành Nhà đăng ký tên miền “.vn”?

Câu hỏi 6:  Để hoàn thiện một số hồ sơ theo quy định, tôi cần phải có giấy chứng nhận sỡ hữu tên miền “.vn”, VNNIC có thể cấp cho tôi được không?

Câu hỏi 7: Trước đây khi đăng ký tên miền tại VNNIC, tôi có được cấp giấy chứng nhận tên miền .vn. Tuy nhiên vì sao hiện tại thì tôi không được cấp giấy chứng nhận cho tên miền mới đăng ký?

Câu hỏi 8: Cơ quan tôi là Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Định định đăng ký tên miền danguycqbinhdinh.net để làm trang thông tin điện tử của đơn vị, như vậy cơ quan tôi có cần đăng ký tên miền .vn không?

Câu hỏi 9: Tôi muốn đăng ký tên mền tin tức, báo chí cần những thủ tục gì?

 

Câu hỏi 1: Tôi được biết khi đăng ký và sử dụng tên miền để xây dựng Website, thường là người sử dụng sẽ khai báo 02 bản ghi cấp dưới có www và không có www. Tuy nhiên, khi Ủy ban nhân dân tỉnh tôi đăng ký và sử dụng tên miền (ví dụ như www.thanhhoa.vn) để làm Website, tôi muốn khi gõ trình duyệt thanhhoa.vn thì vẫn hiện ra Website của mình. Cách làm này liệu có thực hiện được không? Xin giải thích rõ nguyên nhân?

Việc này không thể thực hiện được, bởi vì tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) là tên miền cấp 2 dùng chung (tương tự như các tên miền .com.vn, .gov.vn) không thể cấp phát được mà chỉ để khai báo sử dụng chung. Tên miền dạng như thanhhoa.vn mà bạn đề cập là đuôi tên miền cấp hai dùng chung phân theo địa giới hành chính, khác với các tên miền vinhgia.thanhhoa.vn hay www.thanhhoa.vn (có chứa cụm từ đặc biệt "WWW.") là các tên cấp 3 dưới tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính.

Chính vì vậy không thể khai báo cụm từ thanhhoa.vn để sử dụng giống như các tên miền cấp hai dùng riêng khác dưới .vn (không liên quan đến tên địa danh 63 tỉnh, thành phố, ví dụ như abc.vn và www.abc.vn đều có thể link về cùng một Website).

Về đầu trang

 

Câu hỏi 2: Tôi đã đăng ký tên miền .vn và bây giờ tôi muốn cấp tên miền dưới tên miền của mình cho một tổ chức, cá nhân khác thì có được không?

Không được, vì theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng: Cơ quan, tổ chức chỉ được cấp tên miền dưới tên miền đã đăng ký cho các đơn vị thành viên, các cá nhân đang làm việc trong cơ quan, tổ chức của mình và phải có trách nhiệm quản lý các tên miền cấp dưới mà mình đã cấp; không cấp tên miền dưới tên miền của mình cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Về đầu trang

 

Câu hỏi 3: Phân biệt giữa Nhà đăng ký và đại lý của Nhà đăng ký?

Nhà đăng ký tên miền ”.vn”:  Là đơn vị được VNNIC công nhận, ký hợp đồng và quản lý trực tiếp. Danh sách các Nhà đăng ký đươc công bố tại địa chỉ www.nhadangky.vn. bao gồm cả Nhà đăng ký trong nước và Nhà đăng ký nước ngoài).
 
- Kênh phân phối của Nhà đăng ký:  Là đơn vị do các Nhà đăng ký quản lý, không do VNNIC quản lý. Có rất nhiều kênh phân phối thuộc các Nhà đăng ký tên miền “.vn” khác nhau.
 
- Một số khuyến nghị dành cho chủ thể khi đăng ký sử dụng tên miền “.vn” tại các kênh phân  của các Nhà đăng ký:
 
o Khi có bất cứ vấn đề gì liên quan đến tên miền thì Nhà đăng ký quản lý tên miền của bạn sẽ là người có trách nhiệm hỗ trợ và hướng dẫn bạn. Trong trường hợp Nhà đăng ký không giải quyết được VNNIC sẽ tác động tới Nhà đăng ký để giải quyết. VNNIC không quản lý tới cấp kênh phân phối của Nhà đăng ký nên khi bạn đăng ký tên miền qua kênh phân phối mà có các vấn đề phát sinh với kênh phân phối thì VNNIC không thể can thiệp để hỗ trợ bạn. Ngoài ra, khi có bất cứ  yêu cầu nào liên quan đến tác nghiệp về tên miền (thay đổi thông tin liên hệ, chuyển đổi NĐK, duy trì tên miền…) thì Nhà đăng ký chính là nơi có thể hỗ trợ bạn kịp thời nhất mà không cần đến bên thứ 3 (kênh phân phối). Hãy lưu ý làm rõ tên miền mà bạn đăng ký sẽ được quản lý tại Nhà đăng ký nào trong trường hợp bạn phải đăng ký tên miền thông qua một đơn vị không nằm trong danh sách được công bố tại trang http://www.nhadangky.vn.
 
o Bạn lưu ý khi đăng ký tên miền, bạn phải chắc chắn bạn là chủ thể đứng tên đăng ký. Tránh trường hợp nhờ một đơn vị khác hoặc đại lý đứng tên đăng ký hộ thì trong mọi trường hợp phát sinh ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn, bạn không có cơ sở pháp lý để giải quyết vụ việc vì bạn không phải là chủ thể tên miền. VNNIC xác định chủ thể tên miền qua hồ sơ đăng ký tên miền, chi tiết công bố tại kênh tra cứu thông tin tên miền (mục WHOIS trên Website http://whois.vn).

Về đầu trang

 

Câu hỏi 4: Có phải khai báo khi thiết lập trang thông tin điện tử sử dụng tên miền “.vn” hay không?

Việc xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử phụ thuộc vào nội dung và mục đích sử dụng của trang web, chứ không phải là phụ thuộc vào tên miền.

Theo Thông tư 14/2010/TT-BTTTT của Bộ TTTT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

a) Các trang điện tử cần phải xin phép, bao gồm:

    o Trang thông tin điện tử của cơ quan báo chí

    o Các trang thông tin điện tử tổng hợp

b)  Các trang thông tin điện tử không phải cấp phép, bao gồm:

    o Trang thông tin điện tử chỉ cung cấp thông tin tự giới thiệu về hoạt động, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề hoạt động của chính tổ chức, doanh nghiệp, không trích dẫn lại thông tin.

    o Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước cung cấp thông tin được quy định tại Điều 4 Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Về đầu trang

 

Câu hỏi 5: Làm thế nào để trở thành Nhà đăng ký tên miền “.vn”? 

Doanh nghiệp có nhu cầu cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” có Đơn đề nghị cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 24/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet gửi VNNIC. VNNIC xem xét, thỏa thuận và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” với doanh nghiệp theo các tiêu chí sau:

a) Nhu cầu cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn”;

b) Quy hoạch tài nguyên Internet;

c) Phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Về đầu trang

 

Câu hỏi 6:  Để hoàn thiện một số hồ sơ theo quy định, tôi cần phải có giấy chứng nhận sỡ hữu tên miền “.vn”, VNNIC có thể cấp cho tôi được không?

 

VNNIC không cung cấp bất kỳ giấy chứng nhận tên miền nào cho chủ thể tên miền .vn, bạn hãy liên hệ với NĐK đang quản lý tên miền của mình để có thêm thông tin về giấy chứng nhận tên miền do NĐK cấp.

Về đầu trang

 

Câu hỏi 7: Trước đây khi đăng ký tên miền tại VNNIC, tôi có được cấp giấy chứng nhận tên miền .vn. Tuy nhiên vì sao hiện tại thì tôi không được cấp giấy chứng nhận cho tên miền mới đăng ký?

Trong giai đoạn trước đây, VNNIC có triển khai chính sách cung cấp giấy chứng nhận tên miền .vn cho chủ thể tên miền. Tuy nhiên, hiện tại VNNIC đã dừng chính sách này. VNNIC xác định chủ thể của tên miền qua kênh Whois tra cứu thông tin tên miền tại địa chỉ whois.vn và trong hồ sơ đăng ký tên miền của chủ thể được lưu giữ tại Nhà đăng ký quản lý tên miền “.vn” đó. Bạn có thể thông qua 02 kênh này để xác định chủ thể của tên miền bạn nhé!

Về đầu trang

 

Câu hỏi 8: Cơ quan tôi là Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Định định đăng ký tên miền danguycqbinhdinh.net để làm trang thông tin điện tử của đơn vị, như vậy cơ quan tôi có cần đăng ký tên miền .vn không?

Theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng: Báo điện tử, trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước phải sử dụng ít nhất 01 tên miền ''.vn'' và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.”. Như vậy, cơ quan bạn phải sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” cho trang thông tin điện tử của mình và lưu giữ thông tin của tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.

Về đầu trang

 

Câu hỏi 9: Tôi muốn đăng ký tên miền tin tức báo chí cần những thủ tục gì?

Theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 1 Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký, nhưng phải đáp ứng: “Không phải là tên miền có các cụm từ dễ gây nhầm lẫn là trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội nếu chủ thể đăng ký sử dụng không phải đối tượng được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội theo quy định của pháp luật”
 
Theo Quy định tại Điều 23 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và khoản 7 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP, cá nhân không thuộc đối tượng được cấp phép hoạt động trang tin điện tử tổng hợp, báo chí, tin tức,…
 
Như vậy, chủ thể là cá nhân không thuộc đối tượng đăng ký tên miền tin tức; chủ thể là tổ chức đăng ký tên miền để cung cấp trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, chủ thể có cam kết: đủ điều kiện là đối tượng được cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và sẽ hoàn tất các giấy phép theo quy định của pháp luật; Cam kết báo cáo lại tới Nhà đăng ký và VNNIC trước khi đưa tên miền vào hoạt động chính thức cho trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

Về đầu trang