BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Đăng ký tên miền

Câu hỏi 1: Nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tên miền của các chủ thể có địa chỉ ở Việt Nam và nước ngoài?

Câu hỏi 2: Lựa chọn tên miền có tuân thủ theo nguyên tắc nào không?

Câu hỏi 3:  Có bí quyết nào để tôi lựa chọn tên miền tốt không?

Câu hỏi 4: Khi đăng ký tên miền tôi phải làm những thủ tục gì?

Câu hỏi 5: Hồ sơ đăng ký tên miền bao gồm những gì?

Câu hỏi 6: Tôi muốn đăng ký tên miền cấp 2 có 1, 2 ký tự có được không?

Câu hỏi 7: Tôi tên Lê Hà, tôi nên lựa chọn đăng ký tên miền nào dưới .name.vn?

Câu hỏi 8: Tại sao tôi không thể đăng ký tên miền hanoi.vn, danang.vn,…?

Câu hỏi 9: Chúng ta có rất nhiều trường học các cấp trùng tên nhau, làm sao các trường trùng tên mà vẫn có thể đăng ký được tên trường mình dưới đuôi ".edu.vn"?

Câu hỏi 10: Tên miền của tôi đã bị xử lý thu hồi theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền Thông, bây giờ tôi muốn đăng ký lại tên miền đó thì có được không?

Câu hỏi 11: Tôi vừa đăng ký tên miền tại một Nhà đăng ký tên miền “.vn”, tuy nhiên sau đó tôi nhận ra đã nhập nhầm một ký tự ở tên miền. Kính mong VNNIC hỗ trợ cho tôi trong việc sửa tên miền đã bị sai?

.

 

Câu hỏi 1: Nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tên miền của các chủ thể có địa chỉ ở Việt Nam và nước ngoài?

Chủ thể có địa chỉ liên hệ tại Việt Nam lựa chọn đăng ký tên miền tại các Nhà đăng ký tên miền “.vn” trong nước.

Chủ thể có địa chỉ liên hệ tại nước ngoài  lựa chọn đăng ký tên miền tại Nhà đăng ký “.vn” trong và ngoài nước.Thông tin chi tiết của các Nhà đăng ký tên miền “.vn” được công bố tại địa chỉ http://www.nhadangky.vn

Về đầu trang

 

Câu hỏi 2: Lựa chọn tên miền có tuân thủ theo nguyên tắc nào không?

Câu hỏi 2: Lựa chọn tên miền có tuân thủ theo nguyên tắc nào không?
Tên miền đăng ký phải tuân thủ theo quy định của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet và Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 24/2015/TT-BTTTT:
 
1. Đăng ký tên miền “.vn” được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử, đăng ký trước được quyền sử dụng trước, ngoại trừ các tên miền thuộc phạm vi ưu tiên bảo vệ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư và các tên miền được dành cho đấu giá theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký, nhưng phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Không có các cụm từ xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia hoặc vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
b) Rõ ràng, nghiêm túc, không gây hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt;
c) Tổ chức, cá nhân không liên quan không đăng ký sử dụng tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công đoàn Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam...);
d) Tổ chức, cá nhân không liên quan không đăng ký sử dụng các tên miền liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh, quốc phòng, ngoại giao của đất nước;
đ) Đối với tên miền “.vn” đăng ký: Có ít nhất một hoặc một dãy ký tự dưới tên miền cấp cao “.vn”. Được chứa các ký tự từ a đến z; 0 đến 9; các ký tự tiếng Việt và các ký tự được hệ thống máy chủ tên miền chấp nhận không phân biệt viết hoa hay viết thường. Được chứa dấu gạch nối nhưng không được bắt đầu hoặc kết thúc với ký tự này và không được có hai dấu gạch nối đi liền nhau trong tên miền. Ở mỗi cấp không được nhiều hơn 63 ký tự (đối với tên miền tiếng Việt, số lượng ký tự được tính theo chiều dài sau chuyển đổi thành chuỗi không dấu ASCII);
e) Không vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 23b Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
g) Không phải là tên miền có các cụm từ dễ gây nhầm lẫn là trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội nếu chủ thể đăng ký sử dụng không phải đối tượng được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội theo quy định của pháp luật
Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến tên miền được bảo vệ quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT có trách nhiệm đăng ký, giữ chỗ bảo vệ tên miền với Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC). Cơ quan, tổ chức, cá nhân không liên quan đến tên miền được bảo vệ không được đăng ký các tên miền được bảo vệ.

Về đầu trang

Câu hỏi 3:  Có bí quyết nào để tôi lựa chọn tên miền tốt không?

Việc lựa chọn tên miền tương tự như việc chọn tên thương hiệu của bạn. Tên miền chính là danh tính của bạn trên Internet. Chắc chắn rằng bạn muốn tên miền của mình không chỉ phù hợp với mục đích sử dụng mà còn phải dễ dàng tìm kiếm và phát triển được thương hiệu của mình. Để tên miền có ấn tượng và hiệu quả, có một số bí quyết sau bạn có thể tham khảo nhé:

- Tên miền phải dễ gõ địa chỉ.

- Tên miền nên ngắn gọn.

- Sử dụng từ khóa mô tả doanh nghiệp của bạn và các dịch vụ bạn cung cấp.

- Cố gắng chọn tên miền có ít biến thể nhất (ít gây nhầm lẫn).

- Dễ nhớ.

- Sử dụng đuôi tên miền phù hợp.

- Bảo vệ và xây dựng thương hiệu của bạn.

Về đầu trang

Câu hỏi 4: Khi đăng ký tên miền tôi phải làm những thủ tục gì?

Bước 1: Lựa chọn tên miền phù hợp.

Bước 2:  Lựa chọn và liên hệ với Nhà đăng ký tên miền phù hợp với nhu cầu của bạn để được tư vấn thực hiện đăng ký tên miền. Thông tin về các Nhà đăng ký tên miền “.vn” tại địa chỉ http://www.nhadangky.vn.

Bước 3:  Thực hiện thủ tục và hồ sơ đăng ký tên miền theo yêu cầu Nhà đăng ký đã lựa chọn.

Bước 4:  Nhà đăng ký hoàn tất thủ tục đăng ký tên miền, tên miền sẽ được khai báo kích hoạt.

Bước 5: Liên hệ với Nhà đăng ký để được hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện các thao tác khác (như khai báo tên miền – DNS Hosting, cài đặt thông số Website, v,v…) để tên miền thực sự hoạt động trên mạng Internet.

 

Câu hỏi 5: Hồ sơ đăng ký tên miền bao gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” phải tuân theo mẫu do Nhà đăng ký tên miền “.vn” quy định tại trang thông tin điện tử của NĐK và bắt buộc phải có các thông tin sau:
a. Đối với tổ chức:
- Thông tin về chủ thể: Tên, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử, mã số thuế doanh nghiệp/ mã số thuế.
- Thông tin về người quản lý tên miền, người quản lý kỹ thuật, người thanh toán bao gồm: Tên, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử, số CMND của người thay mặt tổ chức làm thủ tục đăng ký.
- Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền.
b. Đối với cá nhân:
- Thông tin về chủ thể: Tên, năm sinh, địa chỉ, số giấy chứng minh nhân dân/ số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, số điện thoại, hộp thư điện tử.
- Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền.

Về đầu trang

Câu hỏi 6: Tôi muốn đăng ký tên miền cấp 2 có 1, 2 ký tự có được không?

Tên miền cấp 2 có 1, 2 ký tự là những tên miền có giá trị cao, đang được xem xét đưa vào danh sách tên miền dành cho đấu giá. Hiện tại chưa có các quy định hướng dẫn triển khai liên quan đến nội dung này, do vậy, bạn chưa thể đăng ký những tên miềncấp 2 có 1, 2 ký tự

Về đầu trang

Câu hỏi 7: Tôi tên Lê Hà, tôi nên lựa chọn đăng ký tên miền nào dưới .name.vn?

Theo quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 1, Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, tên miền dưới “.name.vn” dành cho các tổ chức, cá nhân đăng ký theo tên gọi như tên đầy đủ, tên viết tắt, tên thương mại, tên bí danh... của tổ chức, cá nhân. Bạn tên Lê Hà, bạn có thể đăng ký tên miền leha.name.vn, ha1988.name.vn hoặc miu.name.vn (thì phải bổ sung phần giải trình lý do và ý nghĩa của tên miền -“miu” là tên bí danh, tên gọi ở nhà của bạn).

Về đầu trang

Câu hỏi 8: Tại sao tôi không thể đăng ký tên miền hanoi.vn, danang.vn,…?

Tên miền hanoi.vn, danang.vn... và những tên miền được đặt theo tên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không có dấu là tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính và được sử dụng chung mà không cấp riêng cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. Vì vậy, bạn không thể đăng ký các tên miền hanoi.vn, danang.vn...

Về đầu trang

Câu hỏi 9: Chúng ta có rất nhiều trường học các cấp trùng tên nhau, làm sao các trường trùng tên mà vẫn có thể đăng ký được tên trường mình dưới đuôi ".edu.vn"?

Bạn có thể tham khảo Thông tư số 37/2020/TT-BGDĐT (06/10/2020) quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên để đăng ký tên miền đảm bảo không trùng với các cơ sở giáo dục khác.

Về đầu trang

Câu hỏi 10: Tên miền của tôi đã bị xử lý thu hồi theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền Thông, bây giờ tôi muốn đăng ký lại tên miền đó thì có được không?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet: “Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày thu hồi tên miền, các tổ chức, cá nhân có tên miền bị thu hồi theo theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan điều tra hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được đăng ký sử dụng các tên miền đã bị thu hồi”. Như vậy, phải sau 02 năm kể từ ngày thu hồi tên miền, nếu tên miền vẫn còn ở trạng thái tự do, bạn mới có thể đăng ký sử dụng tên miền đó.

Về đầu trang

Câu hỏi 11: Tôi vừa đăng ký tên miền tại một Nhà đăng ký tên miền “.vn”, tuy nhiên sau đó tôi nhận ra đã nhập nhầm một ký tự ở tên miền. Kính mong VNNIC hỗ trợ cho tôi trong việc sửa tên miền đã bị sai?

Tên miền đăng ký khi đã được công bố trên trang WHOIS thì đã được xác định là hoàn tất. Chủ thể không thể sửa lại tên miền của mình mà phải đăng ký lại một tên miền khác và lưu ý các khoản phí mà chủ thể đã đăng ký tên miền nhầm sẽ không được hoàn lại. Vì vậy bạn vui lòng kiểm tra thật kỹ lưỡng tên miền trước khi nộp hồ sơ tại Nhà đăng ký tên miền.

Về đầu trang

 
Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet, việc đăng ký và sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” thực hiện thông qua các Nhà đăng ký tên miền “.vn”. Toàn bộ các tác nghiệp liên quan đến tên miền như đăng ký mới, thay đổi thông tin, thu nộp phí duy trì hàng năm được thực hiện tại các Nhà đăng ký tên miền ”.vn”. Vì vậy, khi có nhu cầu bạn hãy liên hệ với Nhà đăng ký quản lý tên miền của mình để được hỗ trợ. Thông tin của Nhà đăng ký truy cập tại địa chỉ: http://www.nhadangky.vn.
 

Về đầu trang

Câu hỏi 13: Để đăng ký tên miền “.vn”, tôi phải đóng những khoản phí gì?

Khi đăng ký tên miền “.vn”, bạn sẽ phải nộp lệ phí cấp tên miền (đóng 1 lần duy nhất khi đăng ký tên miền) và phí gia hạn (duy trì) tên miền tối thiểu là 1 năm. Bạn có thể tham khảo biểu mức phí, lệ phí được trích từ Thông tư số Thông tư 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam

 

Về đầu trang

Câu hỏi 14: Tôi muốn tra cứu thông tin tên miền (chủ thể, ngày đăng ký, ngày hết hạn, NĐK, thông tin máy chủ chuyển giao thì phải tra cứu ở đâu?

Bạn tra cứu tại hệ thống tra cứu thông tin tên miền “.vn” (Whois VN) bao gồm hệ thống Whois VN cung cấp bởi VNNIC tại địa chỉ whois.vn và các hệ thống Whois VN cung cấp bởi các Nhà đăng ký tên miền “.vn”.

Về đầu trang