Tin tức tổng hợp | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tin tức tổng hợp

  • Trong thời đại Kinh tế số cùng với cuộc đua “Cách mạng Công nghiệp 4.0”, vai trò Internet ngày càng trở nên quan trọng và là nền tảng, là cầu nối của mọi hoạt động kinh tế, xã hội quốc gia. Các hoạt động trong thế giới số đều phải dựa trên các nguồn lực cơ bản đầu tiên, đó là tài nguyên Internet, trong đó có tên miền. Với tầm quan trọng như vậy, ngày càng nhiều các tổ chức cá nhân tham gia vào hoạt động đăng ký, sử dụng tên miền tạo thành một ngành công nghiệp đặc biệt. Tính đến hết ngày 31/12/2017, tổng số tên miền dưới tất cả các đuôi tên miền cấp cao trên toàn cầu là 332,4 triệu tên, trong đó: có 146,1 triệu tên miền dưới các tên miền cấp cao mã quốc gia (ccTLD), chiếm 43,95%; 146.4 triệu tên miền dưới hai đuôi tên miền cấp cao chung truyền thống (.com và .net), chiếm 44,04%; 20.6 triệu tên miền dưới các đuôi tên miền cấp cao mới (new gTLD), chiếm 6,2% (nguồn https://www.verisign.com).

  • Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng trên môi trường mạng, nhằm tăng cường, đảm bảo an toàn an ninh, xác thực thông tin và hoạt động tin cậy, ổn định của tên miền và các dịch vụ được cung cấp cùng tên miền, từ ngày 1/7/2018, các Nhà đăng ký tên miền “.VN” chính thức cung cấp rộng rãi dịch vụ khóa tên miền tới khách hàng sử dụng tên miền “.VN”sau thời gian thử nghiệm.

  • Ngày 6/6/2018, nhân dịp 6 năm kể từ khi chiến dịch “World IPv6 Launch” được phát động, chính thức triển khai IPv6 trên mạng lưới toàn cầu, ISOC đã công bố báo cáo về kết quả triển khai IPv6 trên thế giới năm 2018. Trong báo cáo này, Việt Nam đạt top những quốc gia có tỷ lệ triển khai IPv6 cao trên thế giới. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ ứng dụng IPv6 của Việt Nam tăng thêm khoảng 6,54%, đưa tỉ lệ ứng dụng IPv6 Việt Nam đạt khoảng 14,43% với hơn 7.000.000 người sử dụng IPv6.

  • Do có điều chỉnh trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, trong thời gian tới, Công ty Cổ phần ứng dụng công nghệ toàn cầu (GLTEC) sẽ chấm dứt hợp đồng Nhà đăng ký tên miền “.VN” đã ký với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và không tiếp tục thực hiện việc quản lý tên miền “.VN” với vai trò là Nhà đăng ký tên miền “.VN” (NĐK).

  • Ngày 27/04/2018, tại Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông Long An đã diễn ra Lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phối hợp tăng cường hợp tác và thúc đẩy tài nguyên Internet trên địa bàn tỉnh Long An” giữa Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An (Sở TT&TT tỉnh Long An).

  • Theo lộ trình Đề án Triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tền miền quốc gia “.VN” đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt, dưới sự hỗ trợ của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Nhà đăng ký tên miền P.A Việt Nam đã sẵn sàng hạ tầng hệ thống kỹ thuật và tiến hành thử nghiệm triển khai cung cấp dịch vụ DNSSEC cho khách hàng. Việc triển khai DNSSEC sẽ góp phần tăng cường đảm bảo an toàn cho hạ tầng Internet Việt Nam cũng như bảo vệ người dùng khi truy cập Internet. 

  • Ngày 29 tháng 3 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 427/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt danh sách tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp quyền sử dụng thông qua đấu giá.

  • Theo đúng lộ trình Đề án Triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền Quốc gia “.VN” đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt, ngay từ những tháng đầu năm 2018, nhà đăng ký tên miền iNET dưới sự hỗ trợ của VNNIC đã thực hiện xây dựng tài liệu nghiệp vụ, chuẩn bị hạ tầng hệ thống kỹ thuật và tiến hành thử nghiệm sẵn sàng phục vụ cho việc triển khai cung cấp dịch vụ DNSSEC tới tất cả các khách hàng đăng ký và sử dụng tên miền “.VN” tại iNET cũng như góp phần tăng cường đảm bảo an toàn cho hạ tầng Internet tại Việt Nam.

  • Ngày 01 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Trong đó quy định liên quan đến quản lý tên miền tại Việt Nam.

  • Để thúc đẩy công tác triển khai IPv6 tại Việt Nam trong năm 2018 – năm thứ ba của Giai đoạn chuyển đổi với mục tiêu chỉ số triển khai IPv6 của Việt Nam vào thời điểm cuối năm 2018 đạt 20%, ngày 12/02/2018 Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia năm 2018 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia.

Subscribe to Tin tức tổng hợp