BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Công cụ

1. Looking Glass là công cụ hỗ trợ cho các ISP kiểm tra thông tin định tuyến trên RS tại các điểm VNIX đặc biệt dùng trong các trường hợp khi có sự cố hoặc mở định tuyến.

Hướng dẫn sử dụng:

  • ISP gửi yêu cầu để sử dụng công cụ Looking Glass (có danh sách IP sử dụng để truy cập từ ISP).
  • VNNIC cấp quyền truy cập.
  • Truy cập website: https://lg.vnnic.vn/login.cgi
  • Chọn RS cần kiểm tra, chọn lệnh thực thi, nhập tham số (nếu cần) và Nhấn Execute
  • Xem thông tin trên kết quả hiển thị.

2. Cacti là công cụ giám sát lưu lượng trao đổi qua các cổng kết nối của ISP - VNIX bằng hình ảnh. Hiển thị lưu lượng tức thời, tổng lưu lượng trao đổi, đồ thị 95% (phục vụ việc tính phí của ISP kết nối cổng n x 10Gbps).