BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông tin và tài liệu

I. Đơn xin đăng ký kết nối VNIX.

Các đơn vị có nhu cầu kết nối VNIX đăng ký gửi đơn đến VNNIC, mẫu đơn tham khảo: Đơn đăng ký

II. Biên bản thỏa thuận kết nối đa phương

Các thành viên ký kết biên bản thỏa thuận kết nối đa phương trước khi kết nối VNIX, mẫu biên bản tham khảo: Biên bản thỏa thuận kết nối đa phương (MLPA)

III. Biên bản nghiêm thu kết nối VNIX

Các thành viên sau khi kết nối chính thức sẽ làm biên bản nghiệm thu kết nối VNIX, mẫu biên bản tham khảo: Biên bản nghiệm thu kết nối VNIX

IV. Tài liệu khác:

Quy chế cung cấp dịch vụ kết nối trạm trung chuyển lưu lượng Internet quốc gia