BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Đăng ký địa chỉ IPv6

Địa chỉ tiếp nhận đăng ký IPv6

1. Tại các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP).

Hiện tại 100% các nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn ở Việt Nam đều đã sẵn sàng về tài nguyên địa chỉ IPv6 để cung cấp cho khách hàng. Mọi tổ chức, cá nhân đều có thể đăng ký địa chỉ IPv6 tại các ISP đã sẵn sàng về tài nguyên IPv6.

Trong trường hợp được ISP hỗ trợ, khách hàng kết nối của ISP có thể liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ của mình để xin cấp địa chỉ IPv6. Tuy nhiên, cũng giống như IPv4, địa chỉ IPv6 cấp từ ISP là địa chỉ phụ thuộc. Có nghĩa là khi khách hàng không ký hợp đồng đấu nối với ISP nữa, khách hàng phải trả lại vùng địa chỉ IPv6 đã xin cho ISP và chuyển sang sử dụng IPv6 của nhà cung cấp dịch vụ mới.

2. Tại Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC).

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) là tổ chức quản lý địa chỉ cấp quốc gia (NIR). Cũng giống như IPv4, địa chỉ IPv6 được cấp từ VNNIC là địa chỉ độc lập. Tổ chức đã được cấp địa chỉ IPv6 có thể mang vùng địa chỉ đã cấp kết nối tới bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ kết nối nào.

Theo quy định tại thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tên miền quốc gia".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam, các tổ chức đã được cấp và đang duy trì sử dụng địa chỉ IPv4 sẽ có quyền lợi được sử dụng miễn phí một lượng địa chỉ IPv6 tương ứng với số lượng địa chỉ IPv4 đang duy trì.  

Về mặt thủ tục, áp dụng chính sách thúc đẩy sử dụng IPv6 hiện áp dụng tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương nói chung và Việt Nam nói riêng, thành viên đã được cấp địa chỉ IPv4 là hiển nhiên được cấp địa chỉ IPv6, không cần thẩm định hồ sơ  (tham khảo quy trình cấp địa chỉ IPv6 tại đây)

Danh sách các tổ chức đã được cấp phát địa chỉ IPv6 tại Việt Nam.

STT TÊN THÀNH VIÊN TÊN MẠNG THÔNG TIN ĐỊA CHỈ
1 Công ty TNHH Viễn thông Minh Tú MTT-VN 2405:CB00:0::/48
2 Công ty TNHH L.C.S LCS-VN 2405:CD00:0::/48
3 Trung tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV-VN 2001:0DF0:029C::/48
4 Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC CMCTI-VN 2402:5300::/32
5 Công ty TNHH Scancom Việt Nam SCANCOM-VN 2001:0DF0:0221::/48
6 Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền Thông DTS DTS-VN 2400:9100:0::/48
7 Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam VNTT-VN 2404:3A00:0::/48
8 Công ty Truyền hình cáp Sài Gòn Tourist SCTV-VN 2403:E200::/32
9 Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT FPTONLINE-VN 2001:0DF0:0066::/48
10 Công ty Cổ phần Viễn thông FPT FPT-VN 2405:4800::/32
11 Công ty Cổ phần Dịch vụ Dữ liệu Công nghệ Thông tin Vi Na VINADATA-VN 2001:0DF0:001A::/48
12 Công ty Cổ phần iNET INET-VN 2001:0DF0:001B::/48
13 Trường đại học Bách Khoa Hà Nội HUT-VN 2001:0DF0:001C::/48
14 Bộ Ngoại Giao Việt Nam MOFA-VN 2001:0DF0:0019::/48
15 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn SPT-VN 2402:f800::/32
16 Tập đoàn viễn thông Quân đội VIETTEL-VN 2402:0800::/32
2401:d800::/32
17 Chi nhánh Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội HTCHCMC-VN 2001:0df0:0012::/48
18 Công ty Cổ phần Tập đoàn VINA VINAGAME-VN 2001:0df0:0013::/48
19 Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC VTC-VN 2401:b800::/32
20 Công ty Cổ phần Net Nam NETNAM-VN 2401:e800::/32
21 Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Viet Nam KIS-VN 2001:0df0:000c::/48
22 Ngân hàng Công thương Việt Nam VIETINBANK-VN 2001:0df0:000f::/48
23 Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội HANOITELECOM-VN 2001:0df0:000d::/48
24 Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia VINAREN-VN 2406:9000::/32
25 Công viên Phầm mềm Quang Trung QTSC-VN 2403:6000::/32
26 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT-VN 2001:0ee0::/32
27 Công ty Cổ phần đầu tư Quốc tế VNPT VNGTGLOBAL-VN 2001:0DF0:02E8::/48
28 Công ty Cổ phần Dịch vụ số liệu Toàn Cầu GDS-VN 2407:0100::/32
29 Thông tấn xã Việt Nam VNA-VN 2001:0df0:000e::/48
30 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBANK-VN  2001:df2:f000::/48
31 Công ty Cổ phần NaHi NAHI-VN 2001:df6:7000::/48
32 Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC VTCDIGICOM-VN 2400:bc80::/32
33 Công ty TNHH Phần mềm FPT FPTSOFTWARE-VN 2001:df4:d800::/48
34 Công ty TNHH Viettel – CHT VTDC-VN 2401:5f80::/32
35 Công ty TNHH Lưu Trữ Số LUUTRUSO-VN 2001:0DF3:5C00::/48
36 Tổng công ty Viễn thông Mobifone MOBIFONE-VN 2001:0DF3:8C00::/48
37 Đại học dân lập Duy Tân DUYTAN-VN 2001:0DF6:3400::/48
38 Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam VNPOST-VN 2001:0DF6:2C00::/48
39 Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ Toàn Cầu GLTEC-VN 2001:0DF7:CC00::/48
40 Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát TPTECO-VN 2001:0DF0:2A00::/48
41 Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa NHANHOA-VN 2001:0DF1:3200::/48
42 Công ty Cổ phần GMO-Z.com Runsystem RUNSYSTEM-VN 2404:F080::/32
43 Công ty Cổ phần TMDV Tin học Vinh Nam VINACIS-VN 2404:EF80:0000::/48
44 Công ty Cổ phần Viễn thông DCNET DCNET-VN 2404:EE80:0000::/48
45  Viện Công nghệ Thông tin- Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam IOIT-VN 2001:0DF2:6600::/48
46 Công ty Cổ phần Dịch vụ dữ liệu Trực tuyến ODS-VN 2405:9D80::/32
47 Cục Bưu điện Trung ương CPT-VN 2001:0DF2:CE00::/48
48 Công ty Cổ phần Bạch Minh VEGA-VN 2001:0DF2:CA00::/48
49 Công ty TNHH SOHA SOHA-VN 2405:F980:0000::/48
50 Công ty TNHH Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam LIENMINHHUYENTHOAI-VN 2001:0DF3:8600::/48
51 Công ty cổ phần Phát triển thể thao Điện tử Việt Nam VIETNAMESPORTS-VN 2001:0DF3:8A00::/48
52 Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam VIETINBANKSC-VN 2001:0DF3:8E00::/48
53 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB TLS-VN 2001:0DF3:9200::/48
54 Công ty Cổ phần Giải trí và Thể thao Điện Tử Việt Nam HOABINH-VN 2001:0DF3:F600::/48
55 Công ty TNHH Siêu dữ liệu trực tuyến SUPERDATA-VN 2406:9C80::/32
56 Báo VietNamNet VIETNAMNET-VN 2001:0DF4:D200::/48
57 Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam SBV-VN 2001:0DF4:D600::/48
58 Cổng thông tin Điện tử Chính Phủ CPVN-VN 2001:0DF4:DA00::/48
59 Công ty Cổ phần Việt Nam Booking VNBOOKING-VN 2001:0DF5:4A00::/48
60 Công ty Cổ phần truyền thông Quốc tế INCOM INCOM-VN 2001:0DF5:8A00::/48
61 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội MBBANK-VN 2001:0DF5:BE00::/48
62 Công ty CP sáng tạo truyền thông Việt Nam CCVN-VN 2001:0DF5:C200::/48
63 Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Thiên Bình THIENBINH-VN 2001:0DF6:1600::/48
64 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phần mềm Gcafe GCAFE-VN 2001:0DF6:1A00::/48
65 Công ty Cổ phần Trò chơi VEGA VEGAGAME-VN 2001:0DF6:1E00::/48
66 Công ty Cổ phần Công nghệ Ánh Sáng Việt ASVTECH-VN 2001:0DF6:2200::/48
67 Công ty Cổ phần FFC FFC-VN 2001:0DF6:AA00::/48
68 Công ty TNHH VINAHOST VINAHOST-VN 2400:6540:0000:/48
69 Công ty Cổ phần Truyền thông Phong Thủy INETPHONGTHUY-VN 2001:0DF7:C600::/48
70 Công ty Cổ phần Học viện iNET INETACADEMY-VN 2001:0DF7:CA00::/48
71 Công ty TNHH MTV Phần mềm iNET INETSOFT-VN 2001:0DF7:CE00::/48
72 Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông số DIGINET-VN 2400:9B40::/32
73 Công ty Cổ phần Truyền thông Hanel HANELCOM-VN 2400:9BC0::/32
74 Công ty TNHH Thương mại điển tử Cầu Vồng BIZMAC-VN 2400:C140::/32
75 Khu công nghệ Phầm mềm Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh VNUHCM-VN 2001:0DF0:9B00::/48
76 Công ty Cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile VIETNAMOBILE-VN 2400:E240::/32
77 Công ty Cổ phần Econet Việt Nam ECONET-VN 2400:E2C0:0000::/48
78 Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát - Chi nhánh Hà Nội TPCOMSHN-VN 2400:ED40:0000::/48
79  Công ty TNHH TMDV Phát triển phần mềm kết nối công nghệ TLSOFT-VN 2401:1C40:0000::/48
80  Công ty TNHH Dịch vụ thanh toán Wepay WEPAY-VN 2401:1CC0:0000::/48
81 Công ty TNHH MTV Công nghệ Đại Việt Số DVS-VN 2401:5EC0:0000::/48
82 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giải Pháp Việt VHOST-VN 2401:78C0::/32
83 Công ty TNHH Dịch vụ giải pháp Clearsky CLEARSKY-VN 2401:9C40:0000::/48
84 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam FWD-VN 2001:0DF2:6900::/48
85 Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Hạ tầng SCTV SCTV-IBI-VN 2401:B5C0:0000::/48
86 Trung tâm Internet Việt Nam VNNICDNS-VN 2001:0DE8:0003::/48
Trung tâm Internet Việt Nam VNNICDNS-VN 2001:0DE8:000A::/48
Trung tâm Internet Việt Nam VNNICDNS-VN 2001:07FA:0006::/48
Trung tâm Internet Việt Nam VNNICDNS-VN 2001:0dc8::/32