BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Đăng ký kết nối

Quy định về kết nối tại các trạm trung chuyển lưu lượng Internet Quốc gia VNIXV6

  • VNNIC xây dựng hệ thống mạng lưới VNIXv6 với chuyển mạch trung tâm và hệ thống hỗ trợ hoạt động IX6 có dung lượng đảm bảo, phù hợp theo mức độ phát triển của hoạt động trung chuyển của mạng Internet Việt Nam. Duy trì hoạt động ổn định mạng dịch vụ Promote IPv6 để góp phần nâng cao tầm nhận thức của cộng đồng về thế hệ địa chỉ IPv6 và thúc đẩy quá trình triển khai mạng IPv6 quốc gia.

  • Các ISP kết nối với VNIXv6 phải tuân thủ các quy định của Pháp luật về hoạt động trung chuyển lưu lượng Internet ở Việt Nam. Cụ thể các quy định tại Điều 16 Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; Điều 10, 11 Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày 12/11/2008 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với dịch vụ Internet; Điều 8, mục 4c) Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

    • Các ISP kết nối với VNIXv6 không được ngăn chặn các lưu lượng thông tin trong nước đi vào/ra mạng của mình qua kết nối VNIXv6.

    • VNIXv6 là dịch vụ trung chuyển lưu lượng Internet trong nước hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận, các doanh nghiệp Internet ISP tham gia kết nối trên tinh thần đồng thuận

    • Để đáp ứng yêu cầu về tính sẵn sàng, tin cậy, an toàn và đảm bảo chất lượng dịch vụ trung chuyển qua VNIX6, hệ số chiếm kênh của lưu lượng thông tin trên tuyến kết nối của doanh nghiệp với VNIX6 không được vượt quá 70% trong 7 ngày liên tiếp, nếu vượt quá tuyến kết nối được xác định là quá tải. Trong vòng không quá 30 ngày kể từ ngày được VNNIC yêu cầu, doanh nghiệp phải hoàn thành việc nâng cấp tuyến kết nối được xác định là quá tải.

    • Các ISP phát triển hệ thống mạng và dịch vụ trên nền IPv6 của mình để cung cấp các dịch vụ đầu cuối tới người dùng.

Biểu mẫu đăng ký kết nối VNIXv6 tải tại đây