BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

ARIN công bố kết quả khảo sát về mức độ thâm nhập của IPv6 ( 01/10/2008)

Từ ngày 08/9/2008 đến ngày 01/10/2008, Tổ chức quản lý địa chỉ khu vực Bắc Mỹ (ARIN) đã phối hợp cùng với tổ chức chuyên phân tích dữ liệu Internet (CAIDA-Cooperative Association for Internet Data Analysis) và các tổ chức quản lý địa chỉ cấp khu vực khác tổ chức một đợt khảo sát toàn cầu về mức độ thâm nhập của IPv6.

Kết quả khảo sát được công bố tại phiên họp thường niên lần thứ 22 của ARIN cho thấy, IPv6 đang dần thâm nhập vào hoạt động mạng lưới và dịch vụ Internet toàn cầu, thể hiện qua chiều hướng gia tăng rõ rệt trong việc sử dụng tài nguyên và cung cấp dịch vụ, mặc dù vẫn còn những ý kiến trả lời “không” trong việc ứng dụng IPv6.

Nội dung chi tiết tham khảo tại:

http://www.arin.net/meetings/minutes/ARIN_XXII/PDF/wednesday/ipv6_survey_summary.pdf