BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Mỹ công bố tài liệu tiêu chuẩn IPv6 dành cho các Văn phòng Liên bang (13/10/2008)

Viện Công nghệ và Tiêu chuẩn Mỹ (NIST) ban hành tài liệu tiêu chuẩn hoá về IPv6 dành cho các Cơ quan liên bang Mỹ để triển khai IPv6 - A Profile for IPv6 in the U.S. Government – Version 1.0.
Tài liệu tiêu chuẩn hoá được đánh giá là bước tiếp theo của Chính phủ Mỹ để thực hiện kế hoạch đã đặt ra, yêu cầu tất cả các Cơ quan liên bang Mỹ phải sẵn sàng sử dụng IPv6 vào năm 2010.
Tài liệu tiêu chuẩn về Ipv6 đã được ban hành:

 http://www.antd.nist.gov/usgv6/usgv6-v1.pdf