BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Triển khai khảo sát hiện trạng IPv6 For Gov khối Bộ, ngành, địa phương

Để đánh giá hiện trạng, khó khăn trong chuyển đổi IPv6, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai nội dung khảo sát về kết quả, khó khăn trong công tác IPv6.

Các Bộ, ngành, địa phương thực hiện khảo sát và gửi kết quả về Bộ TTTT trước 25/04/2023

Mẫu khảo sát chi tiết tại đây.

Trường hợp có thắc mắc, Quý Cơ quan liên hệ VNNIC theo đầu mối: Phòng Hợp tác - Quản lý tài nguyên, Email: ipv6forgov@vnnic.vn; ĐT: 02435564944 ext 102 (Di động: 0965.0.29992).