BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tin tức, sự kiện trong nước

  • Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã thiết lập Website chính thức về IPv6 tại địa chỉ http://www.ipv6.vn. Website là nơi tổng hợp, cập nhật các biến động mới nhất về tình hình tài nguyên IPv4, IPv6 và hiện trạng triển khai IPv6 toàn cầu. Đây cũng là nguồn tin chính thức về các định hướng, chính sách và hiện trạng triển khai IPv6 tại Việt Nam.

  • Tình trạng cạn kiệt tài nguyên IPv4 là một vấn đề toàn cầu. Triển khai IPv6 là yêu cầu bắt buộc và đã được thừa nhận là tất yếu. Một khi đã là điều không thể tránh, nếu chúng ta có sự chuẩn bị và một kế hoạch thấu đáo càng sớm sẽ càng tránh được nhiều bất lợi. Điểm mấu chốt là phải bắt đầu lập kế hoạch cho IPv6 từ bây giờ, nếu không nói là đã muộn. Quyết định đúng tại thời điểm mấu chốt này sẽ giúp chúng ta xóa dần khoảng cách số, còn những quyết định sai khiến khoảng cách đó càng lớn hơn. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Lượng tiêu thụ địa chỉ IPv4 trên thực tế ngày càng tăng nhanh, nguồn IPv4 sẽ cạn rất nhanh. Nếu chưa quan tâm và chưa theo kịp tình hình thì thời điểm này chúng ta nên biết : Chờ đợi đến giây phút cuối cùng thì cái giá phải trả là rất đắt.

  • Từ ngày 27 đến 29/08/2008, Trung tâm Internet Việt Nam đã tổ chức khóa đào tạo về IPv6 cho các thành viên. Đây là họat động đào tạo thường niên của VNNIC cho cộng đồng về nhằm nâng cao kiến thức cho cộng đồng trong việc quản lý và sử dụng tài nguyên Internet nói chung, và IPv6 nói riêng, thực hiện theo tinh thần chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT ngày 06/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6

  • Nhận thức được tầm quan trọng của việc đào tạo nhân lực về IPv6, tháng 8/2008, Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã ký hợp đồng với Trung tâm Internet Việt Nam về việc tổ chức khóa đào tạo về IPv6 với nội dung lý thuyết cơ bản và thực hành nâng cao cấp độ 1 cho 20 cán bộ kỹ thuật chủ chốt của Viettel Telecom. Khóa học diễn ra trong 02 ngày 05- 06/8/2008