BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Vùng địa chỉ IPv4 chỉ còn lại 8.5% (22/04/2010)

Ngày 21/04/2010, Tổ chức giám sát địa chỉ IP (NRO - ICANN) đã công bố bản báo cáo mới nhất về tình hình sử dụng địa chỉ IP trên toàn cầu. Nhu cầu sử dụng cả hai nguồn địa chỉ IPv4 và IPv6 ngày càng tăng, đồng vùng địa chỉ IPv4 còn lại trên toàn cầu tiếp tục giảm mạnh.

Ông Axel Pawlik, chủ tịch NRO, cho biết "Tốc độ cấp phát địa chỉ IPv4 vẫn tiếp tục tăng mạnh, tỷ lệ thuận với sự phát triển của các thiết bị tiêu thụ địa chỉ IP như mobile phones, laptops, máy chủ, thiết bị mạng..."

Hết quý I/2010 - sau 2 tháng kể từ khi NRO ICANN ra thông cáo chính thức trên toàn cầu về số lượng địa chỉ IPv4 còn lại chưa tới 10% - tổng số địa chỉ IPv4 còn lại hiện nay (do IANA quản lý) là 8.5%.

Ông Axel cũng cho biết thêm thông tin cập nhật số lượng địa chỉ IPv4 còn lại trên toàn cầu sau những tuần đầu của Quý II/2010 chỉ là 7.8%.