BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Giới thiệu về TMTV

Tên miền tiếng Việt nằm trong hệ thống tên miền đa ngữ (IDN) được ICANN công nhận trên toàn cầu, và là xu thế phát triển của công nghiệp nội dung Internet trên thế giới. Phát triển ứng dụng tên miền tiếng Việt trên Internet là một chủ trương của Nhà nước dành cho các thế hệ người Việt trong và ngoài nước hôm nay và mai sau.