BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quá trình triển khai tên miền tiếng Việt

  • Ngày 21/04/2003: Đề tài “cấp phát tên miền tiếng Việt trên mạng Internet” của Kỹ sư Hoàng Minh Cường và các cộng sự tại Trung tâm Internet Việt Nam đã đạt giải ba Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam – Vifotec 2003. Nội dung nghiên cứu của đề tài là những cơ sở quan trọng để Trung tâm Internet Việt Nam triển khai cấp phát tên miền tiếng Việt trong các năm tiếp theo.
  • Từ 01/04/2004 – 30/09/2004:  Tên miền tiếng Việt được thử nghiệm cho cộng đồng đăng ký với mục tiêu đánh giá nhu cầu của người sử dụng và khả năng đáp ứng yêu cầu của người sử dụng của tên miền tiếng Việt. Kết quả: Sau 6 tháng triển khai, 365 tên miền tiếng Việt đầu tiên đã được cấp thử nghiệm trên tổng số 4642    yêu cầu đăng ký.
  • 2005-2006: Giai đoạn đánh giá kết quả thử nghiệm và hoàn thiện chính sách phục vụ việc cấp chính thức tên miền tiếng Việt ra cộng đồng.
  • Từ 01/11/2006 - 15/01/2007: Giai đoạn ưu tiên cấp chính thức miễn phí tên miền tiếng Việt cho các chủ thể đã có tên miền truyền thống.
  • Từ 20/03/2007 – 31/12/2010: Giai đoạn cấp  miễn phí tên miền tiếng Việt cho các chủ thể đã có tên miền truyền thống với tiêu chí mỗi tên miền truyền thống, sẽ được đăng ký miễn phí 01 tên miền tiếng Việt đi kèm. Kết quả: có 3532 tên miền được cấp trong giai đoạn này. Các tên miền này vẫn sẽ được tiếp tục duy trì sử dụng và được điều chỉnh theo các chính sách của giai đoạn sau
  • Từ 10/01/2011 – 27/04/2011: Giai đoạn ưu tiên cấp tự do miễn phí tên miền tiếng Việt cho các chủ thể (không yêu cầu phải có tên miền truyền thống). Tiêu chí ưu tiên trong giai đoạn này dành cho các tên miền là tên trong quyết định thành lập của các tổ chức  Đảng, cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội; tên thương mại; tên nhãn hiệu hàng hoá; tên bản quyền… đã được công nhận bảo hộ bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Kết thúc giai đoạn, có 66 tên miền đủ điều kiện được xét cấp phát trên tổng số 2536 tên miền đăng ký.
  • Từ 28/04/2011: Giai đoạn chính thức cấp tự do miễn phí tên miền tiếng Việt cho cộng đồng. Đúng 10 giờ 30 phút sáng ngày 28/4/2011, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã mở chương trình đăng ký trực tuyến, tự do, miễn phí tên miền tiếng Việt dành cho mọi tổ chức, cá nhân. Do nhu cầu đăng ký bùng nổ dẫn tới nghẽn mạng tại một số thời điểm nhưng ngay trong ngày đầu tiên mở cửa VNNIC đã tiếp nhận đăng ký cho gần 14.000 tên miền tiếng Việt. Liên tiếp các ngày sau đó, trung bình mỗi giờ có khoảng 1.000 tên miền tiếng Việt mới. Kết thúc tuần đầu tiên, có 113.129 tên miền được đăng ký. Hết năm 2011, số lượng tên miền tiếng Việt đã đăng ký và được cấp quyền sử dụng là 553825 tên miền. Con số này là hơn 800 000 vào ngày 15/08/2012.