BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ericsson trong vụ tranh chấp liên quan đến tên miền ercisson.net

Ngày 29/4/2010, WIPO đã thụ lý đơn khiếu nại về tên miền ercisson.net do nguyên đơn là Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Ericsson) có trụ sở tại Thụy Điển gửi đến. Bị đơn trong vụ kiện là Above.com Domain có trụ sở tại Austrlia.

Nguyên đơn là một nhà cung cấp hàng đầu thế giới về thiết bị viễn thông và các dịch vụ lien quan đến khai thác mạng di động và cố định. Nguyên đơn là chủ sở hữu nhãn hiệu ERICSSON ở Anh và Mỹ. Nhãn hiệu ERICSSON được bảo hộ còn kèm theo thiết kế cách điệu. Nguyên đơn cũng là chủ sở hữu của tên miền ericsson.com đã được đăng ký từ năm 1989.

Nguyên đơn đã sử dụng tên ERICSSON gắn với hàng hóa viễn thông và dịch vụ. Hàng hóa viễn thông và dịch vụ mang tên ERICSSON được xuất hiện ít nhất từ đầu năm 1942. Theo nguyên đơn, việc đăng ký nhãn hiệu hợp lệ và sự tồn tại của nhãn hiệu đã đủ để thiết lập quyền của nguyên đơn. Nguyên đơn đã chi hàng tỷ đô để quảng cáo nhãn hiệu ERICSSON và chỉ riêng tại Mỹ, nguyên đơn đã bán sản phẩm được hàng tỷ đô la. Nguyên đơn cho rằng mình có quyền và lợi ích hợp pháp gắn với tên miền, tên miền tranh chấp tương tự, gây nhầm lẫn với nhãn hiệu ERICSSON bởi sự đảo ngược của chữ cái “R” và “C”. Từ "Ercisson" trong tên miền tranh chấp và ERICSSON thương hiệu của nguyên đơn là hầu như giống hệt nhau.

Theo nguyên đơn, tên miền tranh chấp rõ ràng có thể sẽ gây nhầm lẫn về nguồn gốc của hàng hóa được cung cấp hoặc các dịch vụ tại website ercisson.net, ảnh hưởng đến quyền lợi của nguyên đơn và danh tiếng của nhãn hiệu ERICSSON – nhà cung cấp hàng đầu thế giới về thiết bị viễn thông và dịch vụ. Trong khi đó, nguyên đơn và bị đơn không hề phát sinh bất kỳ sự cho phép hay ủy quyền hợp pháp nào để sử dụng nhãn hiệu ERICSSON. Từ ERICSSON không phải là một phần của bị đơn và bị đơn cũng chưa bao giờ hoặc đang hay đã từng được biết đến với tên ERICSSON.

Trước những cáo buộc trên, bị đơn đã không có phản ứng gì.

Hội đồng Trọng tài đã quyết định như sau:

- Theo những bằng chứng được cung cấp bởi nguyên đơn, Hội đồng Trọng tài thấy rằng nguyên đơn có quyền hợp pháp với nhãn hiệu ERICSSON. Tên miền tranh chấp là gây nhầm lẫn với nhãn hiệu ERICSSON. Cách chuyển đổi chữ cái “R” và “C” là một lỗi chính tả do lỗi đánh máy của người dùng Internet khi gõ tên miền vào một trình duyệt web. Khi so sánh chính tả của tên miền tranh chấp ERCISSON với nhãn hiệu ERICSSON của nguyên đơn, Trọng tài thấy hai bên đều có 8 chữ cái, trong đó có 6 chữ cái giống hệt nhau, theo thứ tự chính xác. Còn lại, có 2 chữ cái đã được thay đổi, theo cách hoán đổi vị trí cho nhau theo kiểu lỗi gõ chính tả từ ERICSSON. Nhầm lẫn giữa tên miền tranh chấp ercisson.net và nhãn hiệu ERICSSON là kết quả của sự nổi tiếng từ nhãn hiệu ERICSSON, từ sự xuất hiện rộng rãi và ảnh hưởng của nguyên đơn trên toàn thế giới. Việc bảo hộ nhãn hiệu ERICSSON bao gồm các sản phẩm dịch vụ liên quan đến mạng viễn thông và thiết bị kết hợp với đuôi .net (tên miền gTLD dùng chung). Trọng tài đồng ý rằng tên miền tranh chấp là trùng hoặc gây nhầm lẫn với nhãn hiệu ERICSSON của nguyên đơn.

- Bị đơn không có quyền và lợi ích hợp pháp với tên miền tranh chấp. Liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, nguyên đơn đã đưa ra bằng chứng là nhãn hiệu ERICSSON của họ đã được hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực viễn thông từ năm 1876. Trong khi đó, bị đơn chưa bao giờ được biết đến với tên miền tranh chấp.

- Bị đơn đã đăng ký và sử dụng tên miền với mục đích xấu, bị đơn đã cố ý sử dụng tên miền với mục đích thu hút người dùng Internet truy cập vào trang web ercisson.net bằng cách tạo ra khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của nguyên đơn. Bị đơn sử dụng tên miền tranh chấp để chuyển hướng khách hàng đến đối thủ cạnh tranh của nguyên đơn. Trong thực tế, khi người sử dụng Internet truy cập vào trang web ercisson.net sẽ bị chuyển hướng đến trang web là đối thủ cạnh tranh của nguyên đơn, mỗi lần nhấp chuột như vậy, bị đơn sẽ được bên thứ ba trả doanh thu. Đây rõ ràng là một dấu hiệu của mục đích xấu trong việc đăng ký và sử dụng tên miền tranh chấp ercisson.net.

Do vậy, Hội đồng Trọng tài đã quyết định tên miền ercisson.net được chuyển giao cho bị đơn