BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Một số các vụ việc tiêu biểu về tranh chấp tên miền quốc tế

Sau khi chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất (UDRP) ra đời, nhiều tổ chức quản lý tên miền cấp cao mã quốc gia đã lần lượt xây dựng chính sách giải quyết tranh chấp tên miền dựa trên nội dung của UDRP và pháp luật của họ. Đa số các nước như đều có lựa chọn đối tác là các tổ chức làm về luật pháp để giải quyết vấn đề này. Từ kinh nghiệm xử lý các vấn đề tương tự, Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế của các nước thường được tin cậy lựa chọn làm đơn vị giải quyết tranh chấp tên miền (như tại Trung Quốc, Singapore, Hongkong,...)

Kể từ khi ban hành UDRP (24/10/1999), theo thống kê của WIPO tính riêng từ tháng 10/1999 - 05/2003, số lượng tranh chấp tên miền cấp cao dùng chung được giải quyết tại WIPO đã lên tới con số 5.000, chưa kể đến các tranh chấp được giải quyết tại các tổ chức khác và các tranh chấp tên miền cấp cao mã quốc gia. Có thể nói, ở mỗi loại tên miền cấp cao, số lượng tên miền đăng ký càng nhiều thì khả năng tranh chấp càng lớn. Danh sách chi tiết xin tham khảo tại http://www.icann.org/udrp/proceedings-list-dec.htm.

Dưới đây là các vụ việc tiêu biểu về tranh chấp tên miền quốc tế:

Tranh chấp tên miền quốc tế liên quan tới dịch vụ

Tranh chấp tên miền quốc tế liên quan tới nhãn hiệu hàng hóa

Tranh chấp tên miền quốc tế liên quan tới tên tổ chức doanh nghiệp

Tranh chấp tên miền quốc tế liên quan tới tên miền gần giống và tương tự