BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tranh chấp liên quan đến tên miền tamiflu-online-store.com

Ngày 26/2/2010, WIPO đã thụ lý đơn khiếu nại của nguyên đơn đối với tên miền tamiflu-online-store.com. Bên nguyên đơn là F. Hoffmann-La Roche AG, có trụ sở ở Basel, Thụy Sĩ đã gửi đơn khiếu nại đến WIPO đề nghị giải quyết tranh chấp tên miền tamiflu-online-store.com do bị đơn là Direct Privacy ID 9CCC6, có trụ sở tại quần đảo Cayman, Lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Tên miền tranh chấp đã được bị đơn đăng ký ngày 15/1/2010.
Nguyên đơn giới thiệu là một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới thuộc lĩnh vực dược phẩm và y tế, hoạt động tại hơn 100 quốc gia trên toàn cầu. Nguyên đơn là chủ sở hữu của nhãn hiệu TAMIFLU, một nhãn hiệu quốc tế đã được đăng ký bảo hộ tại nhiều quốc gia. Nguyên đơn sử dụng trang web chính thức là tamiflu.com. Nhãn hiệu TAMIFLU dùng để chỉ định để kháng virus, cụ thể là sản phẩm chống lại bệnh cúm.

Nguyên đơn đưa ra cáo buộc như sau:

- Tên miền tamiflu-online-store.com là gây nhầm lẫn với nhãn hiệu Tamiflu mà nguyên đơn có quyền. Nguyên đơn là chủ sở hữu của tên miền tamiflu.com và sự hiện diện của nhãn hiệu TAMIFLU trên Internet là rất dễ dàng tìm kiếm.

- Việc bổ sung thêm gạch nối -online-store vào sau từ tamiflu không đủ để phân biệt nhãn hiệu hàng hóa tamiflu với ten miền tranh chấp. Bởi vì nhãn hiệu TAMIFLU nổi tiếng là sản phẩm chống lại bệnh cúm

- Nguyên đơn chứng minh quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu TAMIFLU và cho rằng họ không bao giờ đưa ra bất kỳ ủy quyền, cho phép bị đơn đăng ký hay sử dụng một phần cũng như toàn phần nhãn hiệu Tamiflu và tên miền nào liên quan đến cụm từ tamiflu. Nguyên đơn trình bày trong đơn khiếu nại, rằng trong những năm qua và đặc biệt trong những tháng gần đây nhãn hiệu TAMIFLU đã được nêu trên các phương tiện truyền thông tại nhiều nước khác nhau, kể cả quyết định để dự trữ các sản phẩm thuốc Tamiflu trên toàn thế giới để chống cúm gia cầm cũng được nhiều người biết đến.

- Bị đơn đã sử dụng tên miền tranh chấp cho lợi ích thương mại và lợi dụng sự nổi tiếng của nhãn hiệu TAMIFLU để thu lợi nhuận. Đây là lý do duy nhất bị đơn đăng ký và sử dụng tên miền tranh chấp. Nguyên đơn còn nhấn mạnh về việc trang web tamiflu-online-store.com sử dụng cách thiết kế màu sắc, trình bày giống y như trang web tamiflu.com của nguyên đơn; thậm chí còn bao gồm cả logo nhãn hiệu và tên công ty đã đăng ký hợp lệ của nguyên đơn trên trang web. Nguyên đơn kết luận rằng bị đơn không có lý do nào để có quyền hoặc lợi ích hợp pháp đối với tên miền cũng như nhãn hiệu TAMIFLU.

- Bị đơn đã đăng ký và sử dung tên miền tranh chấp với dụng ý xấu, ngay tại thời điểm đăng ký tên miền 15/1/2010, bị đơn đã không thể không có kiến thức hay hiểu biết gì về sản phẩm nổi tiếng của nguyên đơn hay nhãn hiệu TAMIFLU. Theo nguyên đơn, rõ ràng là bằng cách đăng ký tên miền tranh chấp, bị đơn cố ý thu hút người dùng Internet truy cập vào trang web, do tạo ra khả năng gây nhầm lẫn là trang web của nguyên đơn, do nguyên đơn ủy quyền, cho phép tạo nên. Bị đơn đã cố ý lợi dụng sự nổi tiếng của nhãn hiệu TAMIFLU, sau khi người tiêu dùng truy cập vào trang web tamiflu-online-store.com, họ sẽ bị dẫn đến các trang web khác và kết quả là bị đơn có thể thu các khoản lợi nhuận tận dụng danh tiếng của nhãn hiệu TAMIFLU.

Bị đơn đã không có ý kiến phản hồi trước những cáo buộc của nguyên đơn

Căn cứ vào tên miền tranh chấp và những tiền lệ tương tự trước đây được xét xử qua WIPO, Hội đồng Trọng tài đã đưa ra những lập luận như sau:

- Tên miền tamiflu-online-store.com là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu TAMIFLU, bởi vì nó được kết hợp từ nhãn Tamiflu với yếu tố chung chung khác, không đặc biệt là online và store, các từ cách nhau chỉ bởi gạch ngang “-“. Việc bổ sung thêm hai từ online và store không tạo nên sự khác biệt với tên miền

- Nguyên đơn đã chứng minh được quyền của mình đối với nhãn hiệu TAMIFLU và nguyên đơn được nhiều người biết đến với nhãn hiệu TAMIFLU. Trong khi đó, bị đơn không hề được nguyên đơn ủy quyền hay cho phép sử dụng nhãn hiệu Tamiflu và bị đơn cũng không hề được biết đến với tamiflu-online-store.com. Hội đồng Trọng tài đồng ý với lập luận của nguyên đơn về lý do duy nhất bị đơn đăng ký và sử dụng tên miền tranh chấp nhằm lợi dụng sự nổi tiếng của nhãn hiệu Tamiflu để thu lợi nhuận. Thực tế trang web tamiflu-online-store.com đã được bị đơn sử dụng cách thiết kế màu sắc, trình bày giống y như trang web tamiflu.com của nguyên đơn, thậm chí còn bao gồm cả logo nhãn hiệu và tên công ty đã đăng ký hợp lệ của nguyên đơn trên trang web. Hội đồng Trọng tài nhận thấy rằng bị đơn hoàn toàn không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp đối với tên miền cũng như nhãn hiệu Tamiflu

- Hội đồng Trọng tài truy cập vào trang web tamiflu-online-store.com và tìm thấy trên đó có logo nhãn hiệu TAMIFLU, màu sắc, nội dung thiết kế giống y như trang web chính thức tamiflu.com. Khi đăng ký tên miền vào ngày 15/1/2009, bị đơn đã hoàn toàn ý thức được về sự nổi tiếng của nhãn hiệu TAMIFLU. Như vậy, bị đơn đã đăng ký tên miền sử dụng nhãn hiệu Tamiflu của nguyên đơn, sử dụng cả logo, thiết kế của nguyên đơn trên trang web nhằm tạo ra nhầm lẫn, hiểu nhầm để lừa dối người tiêu dùng. Người tiêu dùng tin rằng trang web tamiflu-online-store.com là trang web được nguyên đơn lập ra, cho phép hoặc ủy quyền tạo nên, từ đó bị đơn thu được lợi nhuận cho mình. Rõ ràng rằng bị đơn đã đăng ký và sử dụng tên miền với dụng ý xấu.

Do vậy, Hội đồng Trọng tài đã ra quyết định chuyển giao tên miền tamiflu-online-store.com cho nguyên đơn vào ngày 18/3/2010.