BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Một số các vụ việc tiêu biểu về tranh chấp tên miền .VN

Sự chậm chân, thậm chí là thờ ơ của các tổ chức, doanh nghiệp trong việc đăng ký bảo vệ tên miền đã khiến các tổ chức, doanh nghiệp tự mua lấy sự phiền toái, rắc rối cho chính mình vì sẽ phải mất thời gian theo đuổi việc khiếu nại hoặc thỏa thuận giải quyết tranh chấp với chủ thể đăng ký trước đó. Thậm chí còn phải mất nhiều công sức, chi phí để khiếu kiện mà không chắc đã giành lại được tên miền. Có thể thấy việc theo đuổi vụ việc tranh chấp cũng không đơn giản và cái giá phải trả bằng thời gian, bằng chi phí trong những trường hợp này không hề rẻ chút nào.

Có lẽ chỉ bằng kinh nghiệm thực tế, từ những khó khăn trải qua trong quá trình thương lượng, thông qua những vất vả trong quá trình tranh tụng, khiếu kiện để giải quyết tranh chấp thì các tổ chức, doanh nghiệp mới ý thức rõ được giá trị của việc bảo vệ tên miền liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp của mình hơn bất kỳ một bài học nào khác.

Dưới đây là các vụ việc tiêu biểu về tranh chấp tên miền trong nước:

Tranh chấp tên miền .vn liên quan tới nhãn hiệu hàng hóa

Tại Việt Nam trong thời gian qua, các tranh chấp tên miền liên quan tới nhãn hiệu hàng hóa là tranh chấp phổ biến – và đây là câu chuyện còn phải nói mãi ....

Tranh chấp tên miền .vn liên quan tới tên tổ chức, doanh nghiệp

Dưới đây là một số trường hợp tranh chấp liên quan đến tên tổ chức, doanh nghiệp phát sinh sau thời điểm kết thúc giai đoạn ưu tiên đăng ký tên miền cấp 2. VN (kể từ 16h30 ngày 14/8/06), VNNIC cho phép đăng ký tự do tên miền cấp 2.VN. Suốt giai đoạn ưu tiên nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong đó có các tổ chức, doanh nghiệp đã không mấy “mặn mà” trong việc đăng ký giữ tên miền liên quan đến tên tổ chức, doanh nghiệp của mình dù đã được VNNIC thông báo khuyến cáo liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, truyền hình, gửi email ..) dẫn đến hậu quả là mất tên miền và một tranh chấp mới phát sinh.

Tranh chấp tên miền .vn phát sinh do quản lý tên miền lỏng lẻo

Quản lý lỏng lẻo hoặc không chủ động theo dõi việc đăng ký, duy trì tên miền dẫn đến tên miền được đăng ký với tên của một chủ thể khác không liên quan đến mình, hoặc tên miền bị quá hạn mà không được tiếp tục duy trì tiếp ... là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến mất tên miền, phát sinh các khiếu nại và tranh chấp.