BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tranh chấp liên quan đến tên miền visa.com.vn

Việc tranh chấp liên quan đến tên miền visa.com.vn giữa VISA Int có trụ sở tại 900 Metro Center Boulevard, Foster City, Califonia, 94404 Hoa Kỳ và Công ty Thương mại Thông tin (Hi-tech), có địa chỉ tại TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Visa cho rằng:

- VISA Int là một tập đoàn lớn hoạt động trong lĩnh vực tài chính và tập đoàn này làm chủ nhãn hiệu và các tên miền có chứa thành phần “visa” được sử dụng ở rất nhiều nước trên thế giới, ngay tại Việt Nam, nhãn hiệu “visa” được bảo hộ từ năm 1997. Tuy nhiên, VISA lại “quên mất” chưa đăng ký tên miền .VN tại Việt Nam cho đến khi VISA phát hiện thấy Công ty Thương mại Thông tin (Hi-tech) – một trong những nhà cung cấp các dịch vụ mạng và tên miền ở Việt Nam, đã đăng ký tên miền visa.com.vn.

- Việc đăng ký tên miền visa.com.vn của Công ty Thương mại Thông tin (Hi-tech), có thành phần visa trùng với nhãn hiệu mà VISA Int đã đăng ký bảo hộ. Việc sử dụng tên miền visa.com.vn của Công ty Thương mại Thông tin (Hi-tech)- có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và là hành vi xâm phạm quyền của chủ nhãn hiệu và là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Đơn khiếu nại của VISA Int đã được đại diện là Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh gửi đến Trung tâm Internet Việt Nam vào đầu năm 2004; Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh yêu cầu hủy bỏ tên miền visa.com.vn của Công ty Thương mại Thông tin (Hi-tech) và cấp lại tên miền này cho VISA Int. Sau khi nhận được công văn khiếu nại VNNIC đã yêu cầu các bên tiến hành hòa giải theo quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên.

Theo Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet tại thời điểm Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh nộp đơn, Trung tâm Internet Việt Nam chỉ có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại hành chính về quy trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký tên miền theo quy tắc đăng ký trước được xét cấp trước cũng như các khiếu nại trong quá trình thu nộp phí duy trì tên miền. Đối với các khiếu nại có liên quan đến việc giải quyết tranh chấp tên miền giữa các bên, Trung tâm Internet Việt Nam chỉ có nghĩa vụ tạo điều kiện thuận lợi để các bên tự thỏa thuận giải quyết tranh chấp. Theo đó, VNNIC đã cung cấp thông tin liên hệ và yêu cầu VISA Int tự thỏa thuận giải quyết tranh chấp với Công ty Thương mại Thông tin (Hi-tech) nhưng việc liên hệ thỏa thuận của các bên đã không thành ở lần hòa giải đầu tiên.

Sau nhiều lần hòa giải, cuối năm 2004, sau khi hòa giải giữa 2 bên thành công thì Công ty Thương mại Thông tin (Hi-tech) đã đề nghị trả lại tên miền cho VNNIC, và VISA Int đã đăng ký tên miền visa.com.vn.

Đây là một trong số ít những trường hợp khiếu nại liên quan đến tranh chấp mà chủ thể đang sử dụng tên miền lại không còn nhu cầu sử dụng tên miền và trả lại. Có thể nói là ở trường hợp này VISA Int đã gặp ít nhiều may mắn, vì trên thực tế số vụ khiếu nại, tranh chấp mà 02 bên hòa giải được với nhau là số ít, công sức bỏ ra rất nhiều nhưng kết quả thu được không như mong muốn.