BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Validas và tranh chấp liên quan đến tên miền validas.com

Liên quan đến tên miền validas.com, nguyên đơn là Validas, LLC Missouri City ở Texas, Hoa Kỳ đã có đơn kiện bị đơn là SMVS Consultancy Private Limited of Mumbai ở Maharashtra, Ấn Độ. Tên miền validas.com đã được bị đơn đăng ký vào tháng 3/2000 và hết hạn vào tháng 3/2011. Giữa tháng 12/2008 đến tháng 10/2009, trang web validas.com được mở ra để quảng cáo các sản phẩm viễn thông, thiết bị tiết kiệm dùng cho viễn thông và các dịch vụ viễn thông. Theo thông tin whois có liên quan, tên miền tranh chấp lần cuối được cập nhật vào ngày 23/10/2009. Nhãn hiệu validas được nguyên đơn sử dụng thông qua việc cung cấp công nghệ viễn thông và dịch vụ thông tin bắt đầu từ tháng 6/2007, điều này được thể hiện tại trang web của nguyên đơn.

Nguyên đơn đã đưa ra những cáo buộc bị đơn như sau:

- Bên nguyên đơn đã cho rằng tên miền mà bị đơn đăng ký trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu VALIDAS mà nguyên đơn đã đăng ký bảo hộ. Bị đơn hoàn toàn không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp đối với tên miền tranh chấp; tên miền tranh chấp được đăng ký và sử dụng với dụng ý xấu,

Nguyên đơn đã tuyên bố rằng trang web validas.com của bị đơn đăng ký đã sao chép hình dáng, màu sắc nguyên đơn đang sử dụng. Điều này cho thấy bị đơn rõ ràng và cố ý vi phạm nhãn hiệu của nguyên đơn và cố tình gây nhầm lẫn cho khách hàng của nguyên đơn. Nói đến tính hợp pháp, nguyên đơn cho rằng bị đơn không đầu tư vào kinh doanh một cách hợp pháp và lý do duy nhất cho sự tồn tại là để tìm kiếm khách hàng và phá hoại nhãn hiệu của nguyên đơn. Về mặt lợi ích bên nguyên đơn cho rằng bị đơn đã không đầu tư trong việc kinh doanh như một thực thể hoạt động hợp pháp và lý do duy nhất cho sự tồn tại của tên miền này là để dẫn dụ khách hàng của nguyên đơn và làm sai lệch thương hiệu của nguyên đơn. Việc sử dụng tên gọi validas của bị đơn – cái tên gắn với quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn là để thu hút các khách hàng của nguyên đơn tới website của bị đơn nhằm kiếm doanh thu về quảng cáo cũng như doanh thu khác có liên quan. Từ validas không phải là một thuật ngữ chung, tất cả các đường dẫn trên website của bị đơn đều hướng người sử dụng tới các đối thủ cạnh tranh của nguyên đơn hoặc dịch vụ tương tự gây nhầm lẫn hoặc các công ty công nghệ mà không phải do bị đơn sở hữu toàn bộ hoặc một phần. Giá trị thực sự của tên miền gây tranh chấp phụ thuộc vào giá trị nhãn hiệu của nguyên đơn, bị đơn hưởng lợi trên cơ sở đó.

- Nói về việc đăng ký và sử dụng tên miền với mục đích xấu, nguyên đơn cho rằng việc đăng ký tên miền tranh chấp của bị đơn là chủ yếu để bán lại, cho thuê hoặc chuyển giao lại cho chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ là nguyên đơn hoặc một đối thủ cạnh tranh của nguyên đơn. Bị đơn đã cố tình thu hút người sử dụng Internet vì mục đích thương mại tới các trang web của mình bằng cách tạo ra sự hiểu lầm với nhãn hiệu của nguyên đơn. Báo cáo về lượng sử dụng Internet có liên quan đến việc marketing của nguyên đơn xác định rằng lưu lượng này được trỏ trực tiếp tới trang web của bị đơn kể từ tháng 12/2008. Nguyên đơn cho rằng bị đơn tìm cách che giấu danh tính của mình thông qua Nhà đăng ký có trụ sở tại Ấn Độ là LeadNetworks.com, việc sử dụng lại qua một thực thể là Nhà đăng ký ở Mỹ PublicDomainRegistry.com và sử dụng dịch vụ của PrivacyProtect.org. Theo nguyên đơn, trang web của bị đơn bị treo là do không tuân thủ các nguyên tắc của ICANN về việc duy trì thông tin liên lạc chính xác. Nguyên đơn đề cập đến trường hợp của UnitedHealth Group Incorporated v. SMVS TNHH Tư vấn bảo mật, nguyên đơn yêu cầu bị đơn bồi thường vì bị đơn đã nhiều lần khai thác nhãn hiệu của nguyên đơn để tạo ra doanh thu cho mình.

 

Trước các cáo buộc của nguyên đơn, bị đơn đã không có ý kiến phản hồi.

 

Trên cơ sở lập luận của nguyên đơn và các tài liệu trong hồ sơ vụ tranh chấp, Trọng tài phán quyết như sau:

- Tên miền tranh chấp trùng hoặc gây nhầm lẫn tương tự với một nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ, trong đó nguyên đơn có quyền: Nhãn hiệu validas đã không được nguyên đơn sử dụng trước khi tên miền của bị đơn được đăng ký, như vậy theo quy định tại 4(a)(i) của Chính sách cho thấy rằng nguyên đơn cần phải thiết lập quyền đối với nhãn hiệu trước khi tên miền tranh chấp được đăng ký thì mới có thể chứng minh được điều này. Validas Inc đã đăng ký nhãn hiệu validas tại Phòng Nhãn hiệu và sáng chế của Mỹ (USPTO) vào ngày 01/01/2008, nguyên đơn công bố việc sử dụng lần đầu trong thương mại vào ngày 23/7/2007. Mặc dù vậy, Trọng tài đã xem xét đánh giá các căn cứ và kết luận là tên miền tranh chấp trùng lặp với nhãn hiệu validas của nguyên đơn.

- Bị đơn đã không nhận thức được nhãn hiệu của nguyên đơn khi họ đi đăng ký tên miền này. Tại thời điểm đăng ký, bị đơn đã xác lập lợi ích hợp pháp đối với tên miền tranh chấp theo quy định “đăng ký trước được cấp trước”. Tuy nhiên, dù vậy Trọng tài thấy rằng bị đơn không có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến tên miền tranh chấp.

- Hội đồng trọng tài đã xem xét tại thời điểm đăng ký đầu tiên của bị đơn và đã xem xét những điểm quan trọng của vụ việc bởi vì quyền đối với nhãn hiệu của nguyên đơn có được tại thời điểm 2007. Trong khi đó, whois chỉ ra rằng tên miền đã được bị đơn đăng ký từ 7 năm trước đó (năm 2000). Hội đồng trọng tài nhận thấy rằng tên miền tranh chấp đã được bị đơn đơn đăng ký hơn 7 năm về trước nên cáo buộc của nguyên đơn không được chấp nhận khi cho rằng bị đơn đã đăng ký và sử dụng tên miền với mục đích bán, cho thuê hoặc chuyển nhượng đăng ký tên miền cho nguyên đơn hoặc đối thủ của nguyên đơn. Tóm lại, với tình tiết cụ thể như đã nêu trên và việc thiếu các chứng cứ trong quá trình này, tại thời điểm đăng ký, bị đơn đã nhận thức được sự tồn tại (mặc dù các khả năng không thể không loại trừ) dẫn tới kết luận rằng việc đăng ký tên miền validas.com không phải là với dụng ý xấu. Theo đó, nguyên đơn đã thất bại trong việc cáo buộc bị đơn đăng ký và sử dụng tên miền với dụng ý xấu

 

Do vậy, với các lập luận trên Hội đồng trọng tài quyết định khiếu nại của nguyên đơn bị từ chối.