BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Google và tên miền quangcaogoogle.com

Google Inc. ở California, Mỹ đã có đơn khiếu kiện Trần Anh Huy ở Hà Nội, Việt Nam liên quan đên tên miền quangcaogoogle.com.

Google Inc (nguyên đơn) là được công nhận rộng rãi là một trong những công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới. Trang web chính thức của nó được đăng ký ngày 15/9/1997. Mạng Google bao gồm tất cả các trang web, chiếm hơn 80% người sử dụng Internet trên Thế giới.

Tên của nguyên đơn và nhãn hiệu Google đã được đặt và thông qua vào năm 1997 vởi người sáng lập của Công ty, Larry Page và Sergey Brin. Nguyên đơn đã đăng ký nhãn hiệu Google tại hầu hết các nước trên Thế giới. Ở Ấn Độ, nhãn hiệu Google đã được đăng ký từ 12/3/1999. Trong khi đó, tên miền quangcaogoogle.com được đăng ký ngày 7/11/2008.

Google đã đưa ra những căn cứ lập luận như sau:

- Tên miền tranh chấp gây nhầm lẫn tương tự với nhãn hiệu hoặc nhãn dịch vụ mà bên nguyên đơn có quyền đối với nhãn hiệu này. Nhãn hiệu Google đã được đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại nhiều quốc gia. Việc bổ sung các chữ "quangcao" vào trước google.com nhằm tạo ra bất kỳ sự khác biệt mà không chỉ có nghĩa “advertising”, dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt từ advertising có nghĩa là quảng cáo, do đó tên miền gây tranh chấp có nghĩa là “advertising google”. Vì Google có chính sách về chi nhánh của mình trong đó việc sử dụng các nhãn hiệu chính với các từ hoặc các cụm từ mang tính mô tả, như vậy người truy cập Internet khi gõ vào tên miền tranh chấp này có thể tin đó là trang web dưới ủy quyền (cho phép) bởi Google.

- Bị đơn không có quyền và lợi ích hợp pháp đối với tên miền tranh chấp. Bên nguyên đơn cho rằng nhãn hiệu Google là nhãn hiệu nổi tiếng trên Thế giới và không có lý do chính đáng nào cho bị đơn đăng ký tên miền này. Nguyên đơn đã cung cấp và trình bày rằng mục đích của bị đơn trong việc đăng ký tên miền quangcaogoogle.com là có ý định sử dụng nhãn hiệu Google để tạo ra lượng truy cập trang web và gây nhầm lẫn cho người sử dụng Internet. Nguyên đơn có độc quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng Google và không cho phép hay ủy quyền cho bên bị đơn là Trần Anh Huy đăng ký hay sử dụng tên miền quangcaogoogle.com.

- Nguyên đơn cho rằng tên miền tranh chấp đã được bị đơn đăng ký và sử dụng tên miền với dụng ý xấu. Vào thời điểm đăng ký tên miền ngày 7/11/2008, bị đơn không thể không biết đến sử nổi tiếng của nhãn hiệu Google do việc được biết đến một cách rộng rãi với các nhãn hiệu của Google mà bị đơn đã tạo ra một cách độc lập với tên miền tranh chấp. Nguyên đơn cho rằng tên miền tranh chấp đang được sử dụng nhằm thu hút người truy cập Internet vào trang web của bị đơn và lợi ích thương mại bằng cách tạo ra ấn tượng rằng đây là trang quảng cáo được ủy quyền hay cho phép đối với các dịch vụ của nguyên đơn. Hơn nữa thực tế cho thấy rằng bị đơn đã từ chối không tuân thủ các yêu cầu của bên Google về việc chuyển nhượng tên miền này. Điều đó cho thấy việc đăng ký tên miền quangcaogoogle.com của bị đơn là dụng ý xấu.

- Nguyên đơn yêu cầu Hội đồng trọng tài ra phán quyết rằng tên miền tranh chấp phải được chuyển nhượng cho nguyên đơn căn cứ theo khoản 4 (i) của Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền.

Bị đơn đã được nguyên đơn liên hệ vào ngày 14/10/2009 nhưng bị đơn đã từ chối không giải thích bất kỳ điều gì và từ chối bất hợp tác với nguyên đơn trong việc giải quyết vụ việc. Đồng thời, bị đơn vẫn tiếp tục duy trì việc đăng ký tên miền mặc dù trang web này hiện tại vẫn chưa được hoạt động. Trước những cáo buộc trên bị đơn không trả lời cũng như không có phản ứng bất kỳ chứng minh cho mình.

Hội đồng trọng tài, sau khi không tiếp nhận được phản ứng từ bị đơn đã đưa ra phán quyết từ sự bất lợi của bị đơn:

- Hội đồng trọng tài thấy rằng, tại thời điểm đăng ký tên miền quangcaogoogle.com, bị đơn rất có thể biết hoặc đáng lẽ phải biết về sự tồn tại của các nhãn hiệu Google nổi tiếng của nguyên đơn. Nguyên đơn đã đăng ký các nhãn hiệu Google tại nhiều nước trên Thế giới và cũng đã không hề cho phép hay ủy quyền cho bị đơn đăng ký tên miền hoặc sử dụng từ “google” trong tên miền tranh chấp. Các chứng cứ thu được cho thấy bị đơn đăng ký tên miền chỉ vì tên miền quangcaogoogle.com tương tự với nhãn hiệu Google nổi tiếng của nguyên đơn và gây nhầm lẫn cho người sử dụng. Bị đơn không phải là nhân viên bán hàng hay đại diện thông tin của bên nguyên đơn do đó bị đơn không có lý do hợp pháp hay chính đáng nào trong việc lựa chọn đăng ký tên miền tranh chấp. Trọng tài cho rằng bị đơn không sử dụng tên miền với một thiện chí, mục đích tốt.

- Nhãn hiệu Google được tạo nên thực sự bởi danh tiếng và đặc điểm duy nhất chỉ có ở nhãn hiệu này, không thể có việc tên miền quangcaogoogle.com được bị đơn đăng ký một cách độc lập hay vô tư. Hội đồng trọng tài xem xét các khả năng có thể thì bên bị đơn đã có ý định sử dụng nhãn hiệu của bên khởi kiện trong việc đăng ký tên miền gây tranh chấp nhằm hướng lượng truy cập tới trang web của mình để mời chào các dịch vụ tương tự như các dịch vụ của Google. Vấn đề là nhãn hiệu Google được biết đến một cách rộng rãi nên thật phi lý nếu cho rằng bên bị kiện không nhận thức được nhãn hiệu đã được đăng ký của bên nguyên đơn. Tham khảo vụ kiện của WIPO số D2000 0021 giữa công ty Ingersoll-Rand và Frank Gully.

Vì lý do trên, hội đồng trọng tài của WIPO chuyển trả lại tên miền quangcaogoogle.com cho Google Inc.