BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA)

FIFA, Liên đoàn Bóng đá Quốc tế và là nhà tổ chức Cúp bóng đá thế giới World Cup, và ISL, đại lý tiếp thị độc quyền của FIFA đã kiện một Bị đơn về việc lạm dụng 15 tên miền như: worldcup2002.com, 2002worldcup.org. Hai năm sau khi những tên miền này được đăng ký, Bị đơn đã gửi thông báo tới một trong các Nguyên đơn nêu rằng về thực chất: “Tôi là chủ của các tên miền trên. Tôi hiểu rằng công ty các ngài đang chuẩn bị lập một website. Tôi muốn hỏi rằng liệu những tên miền trên có thể sử dụng được cho website của công ty các ngài không? Nếu các ngài quan tâm đến bất kỳ tên miền nào nói trên, tôi sẵn lòng

bán lại cho công ty các ngài. “Các Nguyên đơn cho rằng những tên miền trên tương tự đến mức gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu “World Cup của FIFA đã đăng ký ở nhiều nước, kể cả ở Hàn Quốc và Nhật Bản là những nơi đã diễn ra World Cup 2002.

Thành viên Hội đồng duy nhất đã công nhận 13 tên miền có cụm từ “World Cup” tương tự dễ gây nhầm lẫn với nhãn hiệu World Cup đã đăng ký. Tuy nhiên, hai tên miền còn lại (wc2002.com và wc02.com) không làm người ta nghĩ ngay đến World Cup (thành viên hội đồng cho rằng hai tên miền đó có thể nói đến nhà vệ sinh “water closet”). Thành viên Hội đồng quyết định rằng việc sử dụng các tên miền nói trên, cho dù vì các mục đích phi thương mại, là không hợp pháp hoặc công bằng vì Bị đơn đã sao chép website chính thức của Nguyên đơn mà không có thêm ý tưởng mới nào bổ sung.

Về luận điểm cho rằng Bị đơn hành động với dụng ý xấu, hội thẩm viên nhận thấy đề nghị bán các tên miền của Bị đơn không hình thành sự kiện là Bị đơn đăng ký các tên miền trước hết vị mục đích bán lại cho Nguyên đơn. Tuy nhiên, kết luận hợp lý duy nhất từ sự kiện Bị đơn đăng ký một số lượng lớn các tên miền nói trên là Bị đơn có ý định lưu giữ các tên miền nhằm ngăn cản các Nguyên đơn đưa nhãn hiệu hàn hoá World Cup thành một tên miền tương ứng. Vì vậy, thành viên Hội đồng đã yêu cầu chuyển giao 13 tên miền (trừ hai tên miền chỉ có chữ “wc”) cho FIFA.

Tranh chấp tên miền không loại trừ bất kỳ chủ thể nào, cho dù đó là Liên đoàn Bóng đá thế giới nổi tiếng.