BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tranh chấp tên miền quốc tế liên quan tới dịch vụ

  • Google và các tên miền .CN liên quan đến dịch vụ của Google

    Google – nhà cung cấp công cụ tìm kiếm Internet với nhiều sản phẩm trực tuyến nổi tiếng trên Thế giới có thể sẽ đối mặt với những vụ tranh chấp tên miền liên quan tới những tên miền .CN tại Trung Quốc, ngay sau khi Google đã bỏ ra một khoản chi phí gần một triệu ND tệ (US $ 123.456) để đăng ký các tên miền google.com.cn và google.cn. Vấn đề đặt ra là liệu Google sẽ đưa vấn đề này ra theo hình thức trọng tài phân xử hay là mua lại tên miền đó.

  • Google và tên miền quangcaogoogle.com

    Google Inc. ở California, Mỹ đã có đơn khiếu kiện Trần Anh Huy ở Hà Nội, Việt Nam liên quan đên tên miền quangcaogoogle.com. Google Inc (nguyên đơn) là được công nhận rộng rãi là một trong những công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới. Trang web chính thức của nó được đăng ký ngày 15/9/1997. Mạng Google bao gồm tất cả các trang web, chiếm hơn 80% người sử dụng Internet trên Thế giới.